Mens en bedrijf

Drs.P. Kariembaks is voor één jaar benoemd tot algemeen directeur ad interim van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen te Curaçao. Hij is vanaf 1 september verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering en de herstructurering van de bank.