Kopersstaking treft herstellend concern

EINDHOVEN, 27 OKT. Dudley Eustace is te veel een Britse heer met een klein krijtstreepje in zijn kostuum om zijn teleurstelling over Philips' derde kwartaal te etaleren. Hij presenteerde gisteren een vrijwel gelijke netto winst van 539 miljoen gulden. Het Philips-aandeel verloor op de beurs 12 procent.

Beleggers hadden hogere verwachtingen, zei Eustace met een toon van misprijzen. Wat telt er op de beurs? De verwachtingen die te hoog waren of de koele cijfers? Hij stelt zelf de vraag, maar laat anderen het antwoord.

Het goede nieuws maakte gisteren op beleggers nauwelijks indruk. Eustace gaf voor het eerst een concrete winstverwachting: dit jaar komt de winst substantieel hoger uit. Hoeveel precies, wil hij niet kwijt. Als indicatie kan gelden dat de 50 procent groei van de netto winst in de eerste drie kwartalen, naar bijna 1,9 miljard gulden, voor Eustace eveneens substantieel is. Dat zou voor 1995 een netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening van 3 miljard gulden betekenen. Dat vertaalt zich in een dividend van voor aandeelhouders van wellicht 2 gulden. Vorig jaar was dat 1,25 gulden.

De netto winst in het derde kwartaal was dit jaar vrijwel gelijk aan vorig jaar, maar toen was er een buitengewone bate van 75 miljoen gulden door de verkoop van een pakketje aandelen in een Taiwanese chipfabriek. Dit keer verdiende Philips 100 miljoen door de samenvoeging van zijn kabelnetwerken met het Amerikaanse United International Holdings. Dat was eenmalig en niet bijzonder genoeg om als bijzonder bate opgevoerd te worden.

Het slechte nieuws is dat Philips blijft drijven op de groei in componenten en halfgeleiders (chips). De eerste drie kwartalen verdiende deze sector 1,7 miljard, meer dan 60 procent van het totale bedrijfsresultaat voor belasting en rentekosten. Halfgeleiders en componenten nemen “maar” 17 procent van de omzet voor hun rekening. Hoe lang de hausse in chips nog duurt, weet niemand. Maar dezelfde Amerikaanse beleggers die de koers van Philips in de zomer met 20 gulden opzwiepten naar 80 gulden omdat de chipmarkt zou blijven groeien, lijken nu bevangen door diepe somberheid.

Tegenover deze spectaculaire winstmaker staat de kopersstaking van de Europese consumenten. Het Duitse zorgenkind Grundig zit nog steeds op zware operationele verliezen. In het derde kwartaal verdiende Philips in consumentenelektronica slechts 8 miljoen gulden op ruim 5 miljard omzet. En die winst is dan nog voor rentebetalingen. De oplopende voorraden, die extra rente kosten, zitten juist bij consumentenelektronica, de grootste Philips-divisie, die toch al relatief veel financieringskapitaal vereist.

Eustace noemt de oplopende voorraden ten opzichte van de omzet zijn grootste acute probleem. De informatie van de managers in het veld over de marktontwikkelingen en het klantengedrag voldeed niet. De valutaproblemen versterken de malaise alleen maar. Philips liep daardoor 700 miljoen gulden winst mis, zo meldde hij eigener beweging. Dat dit de laatste keer was dat het personeelsaantal in Nederland nog stijgt (eerste negen maanden met 3000 naar 43.000) wilde Eustace niet voor zijn rekening nemen. “Wij laten Nederland niet in de steek”. Maar de toekomst ligt elders.

    • Hans Wammes
    • Menno Tamminga