Frankrijk en Nederland: Harddrugs gezamenlijk aanpakken

PARIJS, 27 OKT. Frankrijk en Nederland gaan samen proberen de handel in harddrugs aan te pakken. Douaniers zullen elkaar over en weer bijstaan in de havens van Rotterdam en Marseille.

Een Frans-Nederlandse werkgroep van deskundigen gaat op korte termijn na waar het werk van politie en justitie gezamenlijk kan worden verbeterd. Gehoopt wordt dat Duitsland, België en Luxemburg daar aan zullen meedoen.

President Chirac en premier Kok hebben dat gisteravond meegedeeld na een werkdiner op het Elysée-paleis in Parijs. De twee waren, in gezelschap van de ministers van buitenlandse zaken, Charette en Van Mierlo, bij elkaar gekomen na herhaalde aanvaringen over het Nederlandse drugsbeleid. Frankrijk controleert tot nader order weer de eigen grenzen omdat het geen vertrouwen heeft in de manier waarop Nederland in het kader van het Verdrag van Schengen drugs en terrorisme bestrijdt.

President Chirac wilde niet zeggen of hij 'Schengen' blijft afhouden zolang Nederland zijn beleid niet verandert. “Wij doen niet aan chantage. Zo gaan beschaafde mensen niet met elkaar om, zeker niet als zij vrienden zijn.” Volgens het Franse staatshoofd was de bijeenkomst er vooral geweest om te regelen “hoe wij effectiever en zonder wantrouwen kunnen samenwerken”.

De twee partijen zijn elkaar niet genaderd over het Nederlandse beleid dat onderscheid maakt tussen soft- en harddrugs. Frankrijk blijft van mening dat Nederland daarmee in strijd met internationale verdragen handelt. De Nederlandse delegatie heeft dat opnieuw bestreden. Daarom is vooral gekeken naar praktische mogelijkheden om de justitiële en politiële samenwerking te verbeteren daar waar mogelijk. Ook gegevens over de gezondheidskanten van de drugspolitiek zullen worden uitgewisseld.

Premier Kok onderstreepte dat op het gebied van harddrugs de regeringen het volstrekt eens zijn. Nederland wil natuurlijk de negatieve gevolgen in het buitenland van zijn drugsbeleid beperken. President Chirac erkende dat er 'enkele irritaties' waren tussen beide landen, maar volgens hem hadden beide zijden de vaste wil daar 'zonder emoties' een oplossing voor te vinden. Daar was “in een vriendschappelijke sfeer” een begin mee gemaakt.

Frankrijk staat positief tegenover een mogelijke kandidatuur van oud-premier Lubbers voor de hoogste post bij de NAVO. Chirac zei “veel achting en vriendschap” te voelen voor Lubbers, maar volgens Kok was het zaak af te wachten welke kandidaten voor de opvolging van NAVO-secretaris-generaal Claes nog worden gemeld.