FNV wil 36-urige werkweek Philips

AMSTERDAM, 27 OKT. Om de afbraak van werkgelegenheid te remmen wil de Industriebond FNV ook bij Philips arbeidsduurverkorting invoeren. De werkweek bij het Eindhovense elektronicaconcern zou volgend jaar moeten worden teruggebracht naar een gemiddelde van 36 uur (nu 38 uur).

Die eis heeft de Industriebond FNV vandaag gesteld, vooruitlopend op onderhandelingen over een nieuwe Philips-CAO, die geldt van 1 april 1996 tot 1 april 1997. Naast arbeidsduurverkorting wil de bond een loonsverhoging van 3 procent. Voor Philips leidt dit eisenpakket tot een loonkostenstijging van circa 8 procent, aldus FNV-onderhandelaar Ties Hagen.

In ruil voor korter werken krijgt Philips de mogelijkheid de bedrijfstijd te verlengen van 40 naar 45 uur. Werknemers zouden normaal gesproken vier keer negen uur per week ingezet worden. In drukke periodes zou de werkweek vijf keer negen uur kunnen beslaan, terwijl in rustige tijden een driedaagse werkweek kan worden toegepast.

De Industriebond FNV waarschuwde er bij de presentatie van zijn CAO-stellen voor dat bij Philips Nederland de komende tien jaar 10.000 banen dreigen te verdwijnen. Daarmee zou het huidige personeelsbestand (nu zo'n 43.000 mensen) met bijna een kwart worden ingekrompen. Gisteren nog wees Philips-bestuurder Eustace er bij de presentatie van zijn het kwartaalresultaat op dat nieuwe investeringen in versneld tempo naar landen kunnen gaan waar het concern minder last heeft van dure valuta als de gulden.

Hagen ontkende dat een stijging van de loonkosten met 8 procent voor Philips op dit moment te veel zou zijn. “Bij Philips Nederland draait het ongelooflijk goed. Daar doen de cijfers van gisteren niets aan af”, aldus Hagen.

Een woordvoerder van Philips neemt desgevraagd afstand van het door de Industriebond FNV genoemde verlies van 10.000 banen. “Het is dit jaar al de derde keer dat we dat verhaal horen, maar het is nergens op gebaseerd. Het is al uitermate moeilijk je personeelsbestand een jaar vooruit te plannen. Tien jaar vooruit kijken is onmogelijk.”

De industriebond zegt zich te baseren op de mededeling van Philips aan de Centrale Ondernemingsraad dat de werkgelegenheid in Nederland met gemiddeld duidend personen per jaar zou kunnen dalen. Die daling zou vooral optreden in de laagste functiegroepen.

Bij de komende CAO-onderhandelingen wil de FNV-bond trachten met Philips afspraken te maken over het aantal flexibele werknemers. In plaats van werknemers in te huren via het uitzendbureau zou de bond liever zien dat Philips een eigen externe arbeidspoule opzet voor flexibele arbeidskrachten. Deze werknemers zouden dan onder de CAO van Philips moeten vallen.

Daarnaast heeft de FNV-bond vanmorgen aangekondigd dat gedwongen ontslagen bij Philips niet meer geaccepteerd zullen worden. Philips zou zelf moeten zorgen voor interne of externe herplaatsing.