'Experiment met heroïne uitbreiden'

ZÜRICH, 27 OKT. Het kabinet moet bij een experiment met de verstrekking van heroïne aan drugsverslaafden meer deelnemers betrekken dan in de drugsnota staat aangekondigd.

Dat vinden Kamerleden van PvdA, CDA, D66, VVD en GroenLinks na een bezoek aan een aantal vergelijkbare harddrugsprojecten in Zürich, waar al sinds begin 1994 wordt geëxperimenteerd met de verstrekking van heroïne aan verslaafden. Volgens de drugsnota moet het Nederlandse experiment beginnen met vijftig zwaar verslaafde drugsgebruikers.

Het Kamerlid Oudkerk (PvdA) vindt dat aantal te klein. Hij noemt het voorstel van de ministers Borst (volksgezondheid) en Sorgdrager (justitie) in deze vorm “onzinnig”. Oudkerk: “Het experiment moet gehouden worden met vijftig oudere verslaafden die geen enkel uitzicht meer hebben op een drugsvrij leven. De kans dat een aantal van hen gedurende het experiment afvalt is groot. In dat geval kun je bij de evaluatie nooit meer wetenschappelijke conclusies trekken.”

Ook de Kamerleden Van der Camp (CDA) en Passtoors (VVD) vinden het aantal deelnemers aan het experiment om die reden te laag. Over het minimumaantal drugsverslaafden dat zal moeten deelnemen aan het project willen zij geen uitspraak doen. In Zwitserland krijgen in totaal achthonderd verslaafden, verspreid over speciale klinieken in vijftien steden, onder streng medisch toezicht heroïne. Het Zwitserse experiment is bedoeld om te onderzoeken of heroïnegebruikers kunnen worden teruggebracht in de maatschappij. Het duurt tot eind 1996.

Oudkerk, De Graaf (D66) en Rabbae (GroenLinks) willen het Zwitserse voorbeeld volgen. Zij willen dat het experiment in Nederland wordt uitgevoerd in meer steden dan alleen Rotterdam. Te denken valt daarbij aan de negentien gemeenten die nu onder het grote-stedenbeleid van staatssecretaris Kohnstamm (binnenlandse zaken) vallen.

Opvallend is de herbezinning onder de leden van de parlementaire delegatie over de gezondsheidgevaren van heroïne. De Zwitsers benadrukken dat het gebruik van zuivere heroïne op zichzelf geen schadelijke gevolgen hoeft te hebben, en voor het lichaam minder gevaarlijk is dan het gebruik van cocaïne of van alcohol of nicotine. De CDA'ers Van der Camp en Van der Burg, de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor justitie, willen er in de fractie over praten. Zij wijzen wel op de snelle en sterke verslavingseffecten van het middel. Een eventueel experiment met verstrekking van heroïne moet er volgens de CDA-fractie wel altijd op gericht zijn de gebruikers van hun verslaving af te brengen. Zwitserse hulpverleners gaan allereerst uit van het 'stabiliseren' van het leven van een heroïnegebruiker.

    • Rob Schoof