Britse wet: 88 N-Ierse terroristen snel vrij

LONDEN, 27 OKT. De Britse regering wil voor half november een wet door het parlement jagen die het mogelijk maakt om nog voor Kerstmis 88 gevangen Noordierse terroristen vervroegd op vrije voeten te stellen.

De gedetineerden die van deze liberalisering zouden profiteren, zijn gelijkelijk verdeeld over beide kampen. De helft behoort tot de loyalistische terreurorganisaties, de andere helft is lid van het Ierse republikeinse leger (IRA). In totaal zouden 470 van de ruim 900 paramilitaire gevangenen vóór het jaar 2000 naar hun families kunnen terugkeren als gevolg van de nieuwe wet.

De Britse minister voor Noord-Ierland, Sir Patrick Mayhew, had de mogelijkheid van vervroegde vrijlating in augustus al geopperd. Dat was destijds één van de drie initiatieven die hij noemde om het veiligheidsbeleid in de provincie te versoepelen. De regering zou ook de anti-terrorisme wetten herzien en met plannen komen voor de toekomst van de Noordierse politie, de Royal Ulster Constabulary (RUC).

Na maanden van stagnatie kondigde de regering gisteren in het Lagerhuis aan dat zo snel mogelijk met uitvoering van die voornemens zal worden begonnen. Ook overweegt ze om het aantal Britse soldaten in Noord-Ierland verder terug te brengen als het veertien maanden oude staakt-het-vuren van de IRA blijft duren. Dat moet worden gezien als een opwarmer voor de Anglo-Ierse top over Noord-Ierland die binnen enkele weken wordt verwacht. Een eerdere topbijeenkomst moest worden opgeschort omdat beide landen te elfder ure op onoverkomelijke interpretatieverschillen stuitten. Ambtenaren in Londen en Dublin zeggen dat beide landen inmiddels in grote lijnen overeenstemming hebben bereikt over een compromisvoorstel dat de impasse moet doorbreken waarin het Noordierse vredesproces al bijna vijf maanden verkeert.

Vrijlating van terroristen vóór kerstmis is een belangrijk gebaar voor de paramilitaire organisies en de politieke partijen waarmee ze banden onderhouden. Republikeinen en loyalisten voeren al maanden eendrachtig campagne voor de vrijlating van wat zij als 'politieke gevangenen' beschouwen. Gedetineerden die tot meer dan vijf jaar cel zijn veroordeeld, zouden volgens de nieuwe wet voor een halvering van hun straf in aanmerking komen. Na een serie aanslagen in 1989 besloot de regering om voor terroristen in Noord- Ierland een uitzondering te maken. Pas als tweederde van hun straf erop zat, konden zij vervroegd in vrijheid worden gesteld.

    • Dick Wittenberg