Bodar weg bij parochie

AMSTERDAM, 27 OKT. De priester en kunsthistoricus Antoine Bodar moet volgend jaar vertrekken bij zijn parochiekerk, De Krijtberg in Amsterdam. Dat heeft pater Sormani van de Krijtberg desgevraagd bevestigd.

Bodar werd drie jaar geleden tot priester gewijd door bisschop Bomers van Haarlem. Deze gebeurtenis wekte nogal wat verbazing omdat Bodar zich profileerde als voorvechter van een neoconservatief reveil in de katholieke kerk. Na zijn wijding stelde Bomers hem aan bij de Krijtberg, die wordt beheerd door de jezuïetenorde.

Volgens de jezuïet pater W.A. Sormani is bij de aanstelling een kerkrechtelijke fout gemaakt. Niet de bisschop maar de provinciaal van de orde moet een priester voordragen voor zijn benoeming. Ook met het feit dat Bodar geen jezuïet is maar wereldheer, is destijds geen rekenig gehouden.

Het hoofdbestuur van de orde wees Sormani twee jaar geleden op het bestaan van een verklaring waarin het benoemingenbeleid bij de Krijtberg is vastgelegd. De verklaring dateert van 1977. “Bodar wist niet dat die verklaring bestond en het is mij ook ontgaan”, aldus Sormani, die zelf geen bezwaar had tegen de aanwezigheid van Bodar. Het hoofdbestuur sprak vervolgens met Sormani af dat wanneer hij zou vertrekken, ook Bodar niet langer bij de Krijtberg zou mogen blijven. Sormani vertrekt begin volgend jaar.