'Woningnood in Amsterdam door te veel kleine huizen'

AMSTERDAM, 26 OKT. Er is in Amsterdam veel behoefte aan grotere woonruimte. Dat blijkt uit een onderzoek onder zo'n 10.000 Amsterdammers via het huis-aan-huisblad De Echo en een telefonische ondervraging. De enquêtes, in opdracht van het gemeentebestuur gehouden als onderdeel van het project Gesprek met de Stad, zijn niet representatief. De resultaten zijn slechts geldig voor de groep die heeft gereageerd.

Driekwart van degenen die de enquête hebben ingevuld, was van mening dat in Amsterdam woningnood heerst. Hoewel ze in meerderheid tevreden zijn over hun woning, wil toch 40 procent van de ondervraagden binnen twee jaar verhuizen. De meest genoemde reden is dat de huidige woning te klein is. De kans dat ze snel een nieuwe woning kunnen vinden, achtte 71 procent van de ondervraagden vrijwel nihil.

Bij de oorzaken van de woningnood noemt 17 procent van degenen die de enquête in De Echo hebben ingevuld 'Er komen veel migranten naar Amsterdam' als oorzaak. Het is daarmee de tweede genoemde oorzaak voor de woningnood. De eerste is de toename van de éénpersoonshuishoudens.

Ruim 40 procent van de Amsterdammers vindt het een goed idee om een deel van het IJmeer te bebouwen, 34 procent is daar tegen. Ruim 80 procent van de ondervraagden is er tegen dat de groene plekken in de stad worden bebouwd om te voorzien in de woningbehoefte. Ruim 60 procent neemt geen genoegen met minder woonruimte.

Uit de enquêtes blijkt voorts dat een derde van de Amsterdammers blij is met de aanwezigheid van andere nationaliteiten in de stad. Evenveel ondervraagden noemt dat juist een probleem. Ruim 80 procent van de ondervraagden vindt het een probleem dat de sociale samenstelling van sommige wijken eenzijdig is. In die wijken, zoals Amsterdam Zuid-Oost en Bos en Lommer wonen relatief veel allochtonen en mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. Een betere spreiding over de wijken vindt 16 procent van de ondervraagden een oplossing om problemen te voorkomen. Vijftien procent zegt dat de immigratie een halt moet worden toegeroepen.