'Vrouwenrechten moeten in nieuw verdrag Europese Unie'

STRAATSBURG, 26 OKT. In het nieuwe verdrag voor de Europese Unie moeten speciale vrouwenrechten worden opgenomen. Daarvoor zullen zowel de Europese Commissie als het Spaanse voorzitterschap ijveren. Ze hopen zo te voorkomen dat positieve acties om vrouwen een betere kans te geven op de arbeidsmarkt teniet kunnen worden gedaan.

Tegenover het Europees Parlement beloofde commissaris Padraig Flynn (emancipatie) gisteren te blijven vechten voor een betere positie van vrouwen in de Unie. Met het parlement toonde hij zich verontrust over de gevolgen van een recent vonnis van het Europese hof in een zaak van positieve discriminatie.

De rechtbank deed vorige week dinsdag uitspraak in een zaak van de Duitser Eckhard Kalanke tegen de deelstaat Bremen, die in het kader van een positief-actiebeleid bij een benoeming een vrouw met dezelfde papieren had laten voorgaan. Het hof oordeelde dat het beleid van Bremen in strijd was met de Europese richtlijn (wet), die gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot de arbeidsmarkt waarborgt.

Het vonnis leidde tot een golf van reacties in de hele Unie. Veel landen passen op een of andere wijze positieve discriminatie toe om de achterstand van vrouwen weg te werken. Staatssecretaris Netelenbos (onderwijs) moest een dag na de gerechtelijke uitspraak onder druk van de Tweede Kamer een wetsontwerp voor positieve discriminatie bij de benoeming van schoolhoofden afblazen. Ze kreeg opdracht het ontwerp eerst te toetsen aan het oordeel van het hof.

Veel Europarlementariërs vrezen voor een terugslag in het vrouwenbeleid en een stormloop op de rechtbanken van door vrouwen gepasseerde mannen. “Een stap achteruit”, concludeerden diverse spreeksters gisteren over de uitspraak van het hof. Ze drongen er bij commissaris Flynn op aan zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de betekenis van de uitspraak voor de programma's voor positieven actie en zo nodig maatregelen te nemen.

Volgens de Nederlandse Europarlementariërs Hedy d'Ancona (PvdA) en Nel van Dijk (GroenLinks) moet ook Nederland rekening houden met eventuele gevolgen. Beiden vinden dat er iets te laconiek, onder anderen door minister Melkert (sociale zaken), is gereageerd op de uitspraak van het Luxemburgse hof. “Het is een zeer ingewikkelde juridische zaak, die eerst goed moet worden uitgezocht”, waarschuwde D'Ancona.

Ze wijst erop dat net als in Bremen ook in Nederland sprake is van een soort automatisme om bij gelijke geschiktheid een vrouw te benoemen in een groot aantal functies. Van Dijk meent dat bij zowel de overheid zelf als bij het bedrijfsleven grote aarzelingen zullen gaan ontstaan om aan positieve acties mee te werken. (ANP)