Scholen moeten contract sluiten over ouderbijdrage

DEN HAAG, 26 OKT. Scholen mogen voortaan pas een ouderbijdrage vragen nadat de leerling is toegelaten op school. Ouders moeten zich bovendien in een schriftelijke overeenkomst akkoord verklaren met de vrijwillige bijdrage.

Dit is de strekking van een wetsvoorstel dat staatssecretaris Netelenbos (onderwijs) voorbereidt. Ook zal de medezeggenschapsraad, waarin ook ouders vertegenwoordigd zijn, moeten instemmen met de hoogte van de bijdrage.

Scholen mogen een vrijwillige bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten buiten het normale lesprogramma om, zoals een schoolkamp. Maar uit onderzoek blijkt dat het geld in de praktijk wordt gebruikt om lesmateriaal te betalen, extra personeel aan te stellen en andere exploitatietekorten aan te vullen. Al bij haar aantreden vorig jaar liet Netelenbos weten bezorgd te zijn over de sterk wisselende hoogte van ouderbijdragen, die de kloof tussen 'rijke en arme scholen' vergroot.

De Vereniging voor het management in het Voortgezet Onderwijs (VVO) noemt het wetsvoorstel hypocriet. “Het voorstel gaat er ten onrechte van uit dat dat scholen zonder zonder ouderbijdrage financieel uitkomen”, aldus bestuurslid A. Vaessen. “Pas als de overheid scholen voor 100 procent bekostigt, is dit voorstel te billijken.” In mei bleek uit onderzoek dat driekwart van de basisscholen en de helft van de middelbare scholen het vrijwillige karakter van de bijdrage verzwijgt. Ook werd bekend dat de vrijwillige ouderbijdrage op basisscholen en middelbare scholen uiteenloopt van 100 tot 7.000 gulden per jaar. De hoogste bedragen worden gevraagd door algemeen bijzondere, vernieuwings- en vrije scholen.