Randstad wil dienstverband en rechten uitzendkracht

ROTTERDAM, 26 OKT. Uitzendkrachten zullen in de toekomst meer rechten en zekerheden krijgen, zoals een vast dienstverband bij het uitzendbureau. Ook zullen zij meer medezeggenschap en een pensioenvoorziening krijgen.

Dat zei de directeur sociale zaken van Randstad Holding, F. van Haasteren, gisteren op het congres Verantwoord flexibiliseren. Van Haasteren schetste daar een 'agenda voor de toekomst', waarin hij zijn gedachten laat gaan over de toekomst van het uitzendbedrijf. Randstad wil dat de regels voor de uitzendbranche soepeler worden, en wil in ruil daarvoor meer zekerheden bieden aan de uitzendkrachten. Vakbonden pleiten daar al langer voor.

“Kijken we naar de Nederlandse uitzend-arbeidsverhoudingen, dan prijken een aantal onderwerpen nog op de agenda,” aldus Van Haasteren in zijn toekomstscenario. “Als de plannen van de minister om de uitzendwetgeving grotendeels af te schaffen worden doorgezet, dan zullen we te maken krijgen met de mogelijkheid dat grote groepen uitzendkrachten gedurig werkzaam zijn bij één en dezelfde opdrachtgever. Dit vraagt om nadere regelgeving.” In Nederland is momenteel 2,4 procent van de werknemers uitzendkracht. Binnen tien jaar zal dit percentage volgens Van Haasteren verdubbeld zijn. Eén op de twintig werknemers zal dan uitzendkracht zijn.