Parkeren grootste klacht in Amsterdam (Bijna 1.300 klachten bij ombudsman Amsterdam)

AMSTERDAM, 26 OKT. Bij de gemeentelijke ombudsman in Amsterdam zijn het afgelopen jaar bijna 1.300 klachten ingediend over gemeentelijke instanties, bijna 1.000 meer dan in 1993. De meeste klachten (400) hadden betrekking op het beleid van de dienst parkeerbeheer. Goede tweede (281) is de gemeentelijke sociale dienst.

Het aantal gegronde klachten bij de dienst parkeerbeheer steeg van 47 procent in 1994 tot 53 procent dit jaar. De gedragingen van de sociale dienst waren in 61 procent van de gevallen naar het oordeel van de ombudsman 'niet behoorlijk'. Dat blijkt uit het jaarverslag dat Salomons gisteren heeft gepresenteerd.

Ondanks het spervuur van kritiek op de sociale dienst ziet Salomons voor het eerst sinds zij als ombudsman aantrad, bijna negen jaar geleden, een kentering ten goede. De communicatie is opener, fouten worden eerder erkend en de onlangs ingevoerde interne klachtenregeling maakt het voor cliënten gemakkelijker rechtstreeks hun hart te luchten. Desondanks bleek in nogal wat gevallen dat potentiële cliënten te lang moesten wachten op de beslissing over een aanvraag voor een uitkering. Ook blijkt de telefonische bereikbaarheid van de dienst nog beneden de maat, aldus het jaarverslag. Nog steeds raken dossiers zoek als mensen naar een ander stadsdeel verhuizen en staan medewerkers cliënten niet altijd even vriendelijk te woord.

Een extra punt van zorg vormt het feit dat bezwaarschriften niet binnen de voorgeschreven termijn, binnen zes tot tien weken, worden behandeld. Volgens de dienst is de toename van het aantal ingediende bezwaarschriften daar debet aan. Die toename is het gevolg van de invoering van de Wet voorzieningen gehandicapten in april 1994. Nieuwe regelingen zijn niet voor iedereen duidelijk en de samenwerking tussen diverse ambtelijke diensten blijkt zorgwekkend.

De dienst Parkeerbeheer kan nog steeds niet op veel clementie van de bevolking rekenen. De meeste klachten hadden betrekking op het wegslepen van auto's die weinig of geen hinder veroorzaakten voor het overige verkeer. Volgens Salomons is het een goede zaak dat sinds enige tijd een foto wordt gemaakt van de weg te slepen auto, waardoor het optreden van de dienst beter controleerbaar wordt. Ook acht zij het een goede zaak dat geandicapte automobilisten niet meer bang te hoeven zijn voor een wielklem wanneer zij langer parkeren dan waarvoor zij betaald hebben. Er zijn speciale parkeervergunningen gekomen die hen het recht geven de auto zonder betaling te parkeren in reguliere parkeervakken.

Het jaarverslag bevat goed nieuws voor aanstaande bruidsparen die wel voor de huwelijksvoltrekking hebben betaald maar van wie het geld nog niet bij de gemeente binnen is. Ook bij twijfel over de tijdige betaling van het verschuldigde bedrag mag de plechtigheid gewoon doorgang vinden. Vorig jaar juli vergalde een ambtenaar de trouwdag van een bruidspaar. Het geld was tijdig overgemaakt maar op de dag van de huwelijksvoltrekking was het nog niet bij de gemeente. Daarop vroeg de ambtenaar of ze het bedrag ter plekke wilden voldoen. Genodigden sprongen bij om de 227 gulden en 50 cent bijelkaar te krijgen.