Orde in de klas

In W&O van 19 okt. ('Zonder orde geen les') stelt Frederiek Weeda vast dat veel beginnende leraren kampen met ordeproblemen. De dienst onderwijsinspectie bepleit in een rapport betere begeleiding van jonge docenten. De hedendaagse leraar is frontsoldaat in de strijd tegen sociale chaos en wangedrag. Heeft hij veel kans op succes? Helaas niet.

Hij verschijnt te laat in het kinderleven om nog veel te kunnen uitrichten. Zoals in alle leerprocessen is ook in het aanleren van sociaal gedrag de eerste indruk bepalend en later moeilijk te corrigeren. De meest kritische fase ligt dan ook in de leeftijd van peuters en kleuters. Bij het begin van de basisschool is het gedrag van menig kind al moeilijk hanteerbaar en nauwelijks nog bij te sturen. Peuters en kleuters behoren op te groeien met een zekere rust, regelmaat en discipline. Hiervan hangt niet alleen het latere sociale gedrag af in de groep, maar deze factoren zijn ook onmisbaar voor behoorlijke studieresultaten. Wat komt er bijvoorbeeld terecht van huiswerk zonder regelmaat en discipline?

Het is dwaasheid te verwachten dat docenten na jaren van sociale wildgroei aan hun leerlingen nog de meest elementaire beginselen zouden kunnen bijbrengen. En dan nog wel aan 30 kinderen tegelijk! Leraren doen weinig meer dan overleven in een zee van chaos. Door selectie redden ze wat er te redden valt. Heel wat kinderen vallen genadeloos af. Ze zijn in feite reeds op de leeftijd van 4 jaar kansloos, niet door de fouten van de docent, maar door die van hun eigen ouders. De meest effectieve maatregel zou dan ook zijn het geven van degelijke pedagogische voorlichting aan jonge ouders. Zonder hun werk redt de leraar het niet.

    • J.M.M.J. Vogels Eindhoven