Meteoren

Met enige verbazing heb ik uw artikel 'Telecommunicatie met behulp van meteoren' (NRC, 5 oktober jl.) gelezen. Reeds vele jaren maken gelicenseerde zendamateurs verbindingen via meteoren. Het is vreemd dat er in uw artikel nergens een verwijzing naar de amateurdienst wordt gegeven. Ter informatie: reeds vele jaren worden op verschillende aan de amateurdienst toegewezen frequenties verbindingen via meteoren (meteorscatter) gemaakt. Zeer populair zijn hierbij de frequenties in de zogeheten 50 en 144 MHz-banden. De 50 MHz-band is sinds 1988 weer beschikbaar voor de amateurdienst in Nederland. Al voor de Tweede Wereldoorlog hebben amateurs in de hele wereld van deze frequentieband gebruik gemaakt en onder andere de goede 'scattermogelijkheden' van deze band ontdekt.

    • Drs. R. den Besten