Lening EIB voor containerterminals

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een lening van 350 miljoen gulden aan de gemeente Rotterdam verstrekt voor de nieuwe containerterminals Delta 2000-8 op de Maasvlakte. In het jaar 2000 moeten er acht nieuwe containerterminals gebouwd zijn. Het project, waarvoor de EIB-lening wordt verstrekt, omvat de aanleg van de basis-infrastructuur voor de eerste fase van het project, bestaande uit 1,5 kilometer zeekade, diverse toegangswegen, en een haventerrein van 105 hectare. De investering is noodzakelijk om aan de verwachte groei en schaalvergroting van de containeroverslag in de Rotterdamse haven tegemoet te komen. De EIB heeft onlangs ook deelgenomen in investeringsprojecten in containerterminals in Antwerpen en Bremen. Dit soort infrastructuur vertegenwoordigt een Europees belang en Rottredam speel daarin, als grootste containerhaven van Europa, een belangrijke rol, aldus de bank. Eerder heeft het containeroverslagbedrijf ECT (Europe Combined Terminals) met een aantal banken een financieringscontract gesloten van 700 miljoen gulden, dat voor een belangrijk deel is bedoeld voor de bouw van de acht nieuwe containerterminals.