LEGERMATERIAAL

In Kerkrade wordt een Amerikaanse legeronderdeel gevestigd dat de opslag van Amerikaans legermateriaal in Europa beheert. De vestiging levert 42 banen op voor Nederlands defensiepersoneel dat met ontslag wordt bedreigd. De zogeheten Combat Equipment Group Europe neemt zijn intrek in het gebouw van de Directie Dienstplichtzaken van de krijgsmacht in de grensplaats. Het Amerikaanse materieelcommando zit nu nog in Mannheim. De verhuizing is een van de maatregelen waarmee de VS Nederland belonen voor de aanschaf van 33 Amerikaanse gevechtshelikopters.