Kredietfaciliteit voor KLM van half miljard dollar

Een bankensyndicaat onder leiding van Citibank, ABN Amro en de Union Bank of Switzerland verschaft KLM de komende vijf jaar een kredietfaciliteit van een half miljard dollar, 780 miljoen gulden. De luchtvaartmaatschappij ondertekent vandaag het contract hiervoor in het bijzijn van oud-minister Ruding, die thans vice-voorzitter is van de Citibank. Het is niet de eerste keer dat KLM zo'n omvangrijke “rekening courant” opent. Begin jaren negentig kon de onderneming al aanspraak maken op een bedrag tot 400 miljoen dollar. Dat bedrag was echter alleen beschikbaar voor de aankoop van vliegtuigen. Deze lening is bedoeld voor algemene activiteiten op financieringsgebied.