Kohl zegt Chirac 'waar mogelijk' alle steun toe; Parijs wil aan EMU voldoen

BONN, 26 OKT. Frankrijk zal zich “tot het uiterste inspannen om tijdig aan de toetredingsvoorwaarden voor de Europese Monetaire Unie (EMU) te voldoen”. Dit heeft de Franse president, Jacques Chirac, gisteravond verzekerd aan het einde van zijn eerste, korte, bezoek aan Duitsland.

Na gesprekken met bondspresident Roman Herzog en kanselier Helmut Kohl zei Chirac: “Natuurlijk moeten we veel doen, want we hebben die zaak in Frankrijk te lang laten slepen, ik weet dat Duitsland daarover al enige tijd ongerust is.”

Gastheer Kohl voegde op een drukbezochte persconferentie in zijn kanselarij daaraan toe dat hij “niet de minste twijfel” heeft dat Frankrijk straks aan de EMU-voorwaarden zal voldoen. Hij tekende daarbij aan dat de Bondsrepubliek Frankrijk “waar mogelijk” zal steunen, maar vasthoudt aan strikte naleving van de EMU-toetredingscriteria. De Franse president zei dat hij “altijd” bereid is om, mocht Duitsland dat willen, over verdergaande stabiliteitseisen voor de tijd na het ingaan van de EMU te praten.

Chirac en Kohl hebben afgesproken dat hun landen samen de motor van het Europese integratieproces blijven zonder - zoals Kohl zei - “andere uit te sluiten”. Ze zullen volgend voorjaar een bilaterale regeringscommissie instellen die voorstellen zal doen aan de in het Verdrag van Maastricht voorziene Europese toetsingsconferentie (ICG). Die moet voorjaar 1997, wanneer Nederland een half jaar voorzitter van de Europese Unie is, tot 'Maastricht II' leiden. Op 7 december willen Parijs en Bonn alvast een gemeenschappelijk voorstel voor de Europese top in Madrid (14/15 december) formuleren.

Kohl deelde mee dat Manfred Rommel, burgemeester van Stuttgart en zoon van maarschalk Erwin Rommel, eind dit jaar oud-minister Gerhard Stoltenberg zal opvolgen als coördinator voor de Frans-Duitse betrekkingen. Kohl prees Rommel aan als iemand “die Frankrijk en zijn cultuur uitstekend kent”.

Pagina 5: Duitse irritaties en Franse twijfels

Kohl ontkende gisteren dat er tussen Frankrijk en Duitsland in de afgelopen maanden “een zekere sprakeloosheid” zou zijn ontstaan. Integendeel, zei hij, “onze landen weten dat zij aan het einde van deze eeuw een unieke kans hebben om Europa vooruit te brengen”. De kanselier noemde zijn persoonlijke relatie met de nieuwe Franse president “uitstekend”, onze “chemistry” is goed, zei hij. Kohl heeft Chirac uitgenodigd voor een privé-bezoek in zijn woonplaats Ludwigshafen-Oggersheim, begin januari 1996, waar hij eerder al bevriende staatslieden als Gorbatsjov, Mitterrand en Bush ontving.

Van zijn kant wilde Chirac gisteravond “commentaar” geven op “slecht-geïnformeerde artikelen” in Franse en Duitse kranten over spanningen tussen Bonn en Parijs. “Ik heb veel contacten met de kanselier, ik begreep die artikelen niet, en heb daarom een afspraak met hem gemaakt. Want, waar rook is, is vuur, er zijn tussen de kanselier en mij geen problemen maar kennelijk wel in de publieke opinies van onze volken.” Chirac sprak in dat verband over irritaties in Duitsland over de Franse atoomproeven in de Stille Oceaan en twijfels over Frankrijks wil en vermogen om zijn economie “tijdig op orde te brengen”. Volgens Chirac zijn die twijfels misplaatst, “al moeten we wel een paar zwakke punten wegwerken”.

“Frankrijk en Duitsland moeten doorgaan aan stabiliteit, vrede en sociale gerechtigheid in Europa te werken, dat kan niet zonder een goede verhouding en zakelijke overeenstemming tussen Bonn en Parijs. Aan die voorwaarde is voldaan en dat is ook te danken aan de grote historische rol van Helmut Kohl”, aldus Chirac. Beide staatslieden verzekerden dat zij het erover eens zijn dat de uitbreiding van de NAVO met Oosteuropese landen niet zonder goed overleg met Rusland moet geschieden. Zij spraken alletwee van Rusland “als groot land met een grote geschiedenis en een groot volk dat niet vernederd mag worden”. Dat had Chirac afgelopen weekeinde tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van de VN ook onderstreept tegenover president Clinton, zei hij. Kohl sloot zich daarbij aan en waarschuwde ervoor van deze kwestie in Rusland of de VS een verkiezingsthema te maken.

De bondskanselier wilde niet antwoorden op de vraag wat hij vindt van Chiracs aanbod om het Franse kernwapen ook voor de verdediging van Duitsland en het gebied van de Europese Unie beschikbaar te houden. Volgens Kohl komt dat aanbod volgend jaar aan bod in het beraad van de EU over een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid. Over de opvolging van NAVO-secretaris-generaal Willy Claes was niet gesproken. Kohl zei zich eraan te hebben gestoord dat al druk over kandidaat-opvolgers werd gesproken nog voor Claes was afgetreden. “Er is in elk geval geen Duitse kandidaat, ook niet onder de tafel”, aldus Kohl.

    • J.M. Bik