Kamerverkiezingen

Naar aanleiding van de plannen voor een nieuwe opzet van de Kamerverkiezingen de volgende opmerkingen.

De huidige Kieswet kent voor de verkiezingen van de Tweede Kamer reeds een indeling in 19 districten (kieskringen). Met de kabinetsplannen lijkt het aantal districten te worden teruggebracht tot vijf! De berichtgeving suggereert echter de invoering van een districtenstelsel. Verder is het opvallend, dat partijen, die een voorstander van het voorgestelde systeem lijken te zijn, juist geen gebruik (meer) maken van de mogelijkheden van de Kieswet voor een regionale kandidaatstelling. D66 heeft altijd in alle 19 districten dezelfde lijst ingediend; de PvdA heeft recentelijk de regionale kandidaatstelling overboord gezet en is overgegaan tot een landelijke lijst. Met de huidige Kieswet kan elke partij haar eigen regio's vaststellen, door dezelfde kandidatenlijst in meer districten in te dienen. Met een landelijk lijsttrekker of eventueel een landelijke kopgroep, gevolgd door afwisselend 'landelijke' en 'regionale' kandidaten kan elke partij hetzelfde effect bereiken als nu met een gewijzigde Kieswet wordt beoogd en wel verplicht voor alle partijen.

    • Hylke ten Cate