Jeltsin gaat praten met leiders Bosnië, Kroatië en Servië

WASHINGTON, 26 OKT. De presidenten van Bosnië, Kroatië en Servië praten volgende week dinsdag in Moskou met president Jeltsin; om dit gesprek mogelijk te maken is het vredesoverleg over Bosnië, dat op die dag in de Amerikaanse staat Ohio zou worden hervat, een dag uitgesteld.

Het was gisteren de Amerikaanse president Clinton die in de VS de uitnodiging van Jeltsin overbracht aan de Kroatische president Tudjman en zijn Bosnische ambtgenoot Izetbegovic; de Servische president Milosevic kreeg de invitatie in Belgrado overhandigd.

Van de besprekingen van Jeltsin met de drie presidenten uit ex-Joegoslavië worden geen belangrijke doorbraken verwacht, maar ze zijn volgens waarnemers politiek en symbolisch van belang, omdat ze Rusland nauwer binden aan het Bosnische vredesproces en president Jeltsin een argument geven tegen nationalistische critici in eigen land die beweren dat hij wat Bosnië betreft aan de leiband van de Amerikanen loopt.

Op dinsdag zouden op de luchtmachtbasis van Dayton in de Amerikaanse staat Ohio de vredesbesprekingen over Bosnië worden hervat; dit overleg is in verband met het gesprek in Moskou met één dag uitgesteld.

In Washington beginnen vandaag besprekingen tussen de ministers van defensie van de VS en Rusland over de kwestie van een Russische deelname aan de toekomstige vredesmacht in Bosnië. De presidenten Clinton en Jeltsin slaagden er eerder deze week niet in een oplossing te vinden voor dit probleem en verwezen het door naar de ministers Perry en Gratsjov - ook al liep een eerdere poging van deze ministers om dit probleem op te lossen, op niets uit. Rusland wil wel deelnemen aan een internationale troepenmacht die in Bosnië moet toezien op de naleving van een eventueel vredesakkoord, maar wil die troepen niet onderwerpen aan een NAVO-opperbevel. De Amerikanen houden juist vast aan zo'n opperbevel van de NAVO.

In Brussel is in NAVO-kringen gezegd dat Rusland wellicht een elite-eenheid van tweeduizend militairen zal leveren die in Bosnië in een 'gemengde sector' zou kunnen opereren, samen met Franse troepen, maar met een eigen tactisch commando. Frankrijk, dat geen deel uitmaakt van de geïntegreerde militaire structuur van de NAVO, treedt bij gezamenlijke militaire operaties doorgaans met een eigen tactisch commando op. Volgens zegslieden van de NAVO zou een soortgelijke oplossing wellicht tegemoet komen aan de Russische bezwaren.

The New York Times schreef vandaag dat de Russen ermee hebben ingestemd in Bosnië met hun tweeduizend man tellende eenheid slechts een logistieke taak te vervullen.

Nieuwe besprekingen tussen Kroatië en de Kroatische Serviërs over de toekomst van Oost-Slavonië - het deel van Kroatië dat de Kroatische Serviërs beheersen - zijn gisteren op niets uitgelopen; ze worden zaterdag hervat. Delegatieleden hebben zich optimistisch uitgelaten over de kans op een akkoord.(Reuter, AP)