Inspiratie is groei van de EO; RPF: 'Wij zijn goed voor 15 Kamerzetels'

DEN HAAG, 26 OKT. “Het kiezerspotentieel van de RPF is goed voor vijftien zetels.” Dit zei fractievoorzitter Van Dijke gisteren bij de presentatie van de discussienota 'Reformatische partijvisie'.

Met de notitie wil de RPF de politieke koers uitzetten voor de komende jaren. “Om van de huidige drie zetels naar het gedroomde aantal te gaan zal de RPF vooral in de CDA-vijver vissen”, aldus Van Dijke.

De RPF is geïnspireerd door de “onstuimige groei” van de Evangelische Omroep, die volgens de RPF tien procent van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigt. Van Dijke: “Dat is onze natuurlijke achterban van protestant-christelijken, dus anderhalf miljoen mensen.”

In de discussienota wordt verdergaande samenwerking met GPV en vooral met de SGP afgezworen. Met die laatste partij is in 1994 een conflict gerezen toen de RPF een vrouwelijke kandidaat plaatste op de gemeenschappelijke lijst voor de Europese verkiezingen. Van Dijke: “De SGP is een heel andere partij, waarmee we niet willen samengaan, maar wel willen samenwerken.” Uit de nota blijkt dat de RPF met het GPV nog wel een strategische alliantie zou kunnen vormen. Maar de partij wil voortaan vooral zichzelf als uitgangspunt nemen bij de verwachte groei.

Die groei moet komen als de RPF nauwer gaat samenwerken met protestante bewegingen. Ook voor de opvang van teleurgestelde CDA-kiezers staan Van Dijke en zijn partijgenoten klaar. “En wie weet”, opperde de fractievoorzitter “lopen er ook leden van de PvdA en de VVD over. Er is kortom nog een wereld te winnen.”

De RPF is fel tegen elke wijziging in het kiesstelsel dat de positie van kleine partijen aanzienlijk zal verzwakken. Met de resultaten van de laatste Tweede-Kamerverkiezingen zouden de kleine christelijke partijen bijna gehalveerd worden. In de RPF-nota wordt dan ook onverkort gekozen voor het huidige stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Daarmee is de band tussen kiezer en gekozene volgens de RPF het meest gebaat. Een band die de partij voortdurend probeert aan te halen door bij het kiezerspotentieel op bezoek te gaan. Met wisselend succes, want het levert niet meteen leden op, “maar altijd een goed gesprek”, aldus de RPF-voorman.