'Gouden handdruk' PG is noviteit

DEN HAAG, 26 OKT. De 'gouden handdruk' van de Amsterdamse procureur-generaal Van Randwijck is een noviteit in de ambtelijke en justitiële wereld. Van Randwijck is onder druk van minister Sorgdrager (justitie) afgetreden. Zijn salaris wordt tot en met zijn 65-ste jaar doorbetaald en daarnaast ontvangt de 58-jarige procureur-generaal een half miljoen gulden.

“Artikel 99 van de Arar met een gouden randje”, schertst een topambtenaar van het ministerie van binnenlandse zaken. Dit artikel van het Algemeen Rijksamtenarenreglement creërt de mogelijkheid om een ambtenaar op een zijspoor te zetten. Van deze mogelijkheid is in het verleden een paar keer gebruik gemaakt bij het aantreden van een nieuwe minister. De topambtenaar, meestal gaat het om het niveau van directeur-generaal, krijgt na 'eervol ontslag' wachtgeld (de WW voor ambtenaren zeventig procent van het laatstverdiende loon) en hoeft niet meer te solliciteren naar een andere functie. Wanneer de ambtenaar een andere functie accepteert, worden de inkomsten gekort op het wachtgeld. “Voor het gebruik maken van deze regeling is toestemming van de minister-president vereist”, zegt Th. Dragt directeur van het centrum voor arbeidsverhoudingen overheidspersoneel. De goedkeuring van de premier staat niet in de wettekst, “maar van de regeling wordt zo prudent gebruik gemaak dat de minister-president altijd wordt ingeschakeld”.

De ministerie van algemene zaken en justitie willen bevestigen, noch ontkennen of gebruik is gemaakt van artikel 99 van de Arar. “We moeten eerst de vragen van de Tweede Kamer beantwoorden”, zegt de voorlichter van Justitie. De Tweede Kamerfracties van GroenLinks en Socialistische Partij hebben gisteren vragen gesteld.

“Ons vermoeden is dat gebruik is gemaakt van artikel 99”, zegt de voorlichter van binnenlandse zaken. De minister van binnenlandse zaken is de werkgever van de rijksambtenaren. De voorlichter maakt de kanttekening dat de minister niet verplicht is om volledige opening van zaken te geven. “Welke regeling is getroffen, is een kwestie tussen de minister en de ambtenaar. In de Tweede Kamer wordt niet gesproken over individuele arbeidscontracten”, aldus de woordvoerder.

De 'gouden handdruk' van Van Randwijck wordt door Zonneberg van Hay Management Consultants als “zeer ruim” getypeerd. Het consultantcy-bureau is gespecialiseerd in afkoopregelingen. Bij een 'marktconforme'-regeling zou Van Randwijck een volledig salaris krijgen doorbetaald tot zijn Vut-gerechtigde leeftijd. “Daarna zou de Vut-uitkering kunnen worden aangevuld tot honderd procent van het laatstverdiende loon. Maar een volledig doorbetaald salaris tot het 65-ste jaar plus een half miljoen gulden is een zeer ruime regeling.”