Fransen in actie tegen Greenpeace in Italië

ROME, 26 OKT. Soldaten van de Franse marine hebben gisteren in de haven van de Zuiditaliaanse stad Brindisi een schip van Greenpeace geënterd nadat activisten van de milieu-actiegroep hadden geprobeerd het vertrek van een Franse torpedojager tegen te houden.

De Franse militairen gebruikten bijlen en traangas om zich meester te maken van het Greenpeace-schip Altair, dat zoals alle Greenpeace-schepen onder Nederlandse vlag vaart. De Fransen verdreven de bemanning van de brug en daarna uit de machinekamer en zetten de motoren op volle kracht achteruit. Hierdoor liep het schip op de kade. Het roer is beschadigd en er zit een scheur van een paar decimeter in de romp.

In Italië is woedend gereageerd op de Franse actie. De Franse zaakgelastigde is gisteravond ontboden op het ministerie van buitenlandse zaken. Carlo Ripa di Meana, woordvoerder van de Groene partij, sprak van “een ernstige schending van onze nationale soevereiniteit”. Giuseppe Onufrio, een activist van Greenpeace die heeft deelgenomen aan het protest, zei dat de Fransen zich schuldig hebben gemaakt aan “internationaal terrorisme”.

De Franse torpedojager Dupleix lag in haven toen Greenpeace-activisten in drie rubberboten rond half acht 's ochtends hun protestactie begonnen tegen de Franse kernproeven in de Stille Zuidzee. Sommigen schreven Stop nuclear tests op de romp van het Franse schip, anderen ketenden zich vast aan de trossen van de Dupleix. De Fransen reageerden met waterkanonnen.

Daarna ging de Altair vlak voor het Franse schip voor anker. De havenmeester gaf opdracht om te vertrekken, maar de Engelse commandant van de Altair, David Enever, die in juli aan boord van de Rainbow Warrior betrokken is geweest bij de acties op Mururoa, weigerde. Daarop besloten de Fransen het recht in eigen hand te nemen.

Bij de Franse actie is één bemanningslid van de Altair licht gewond geraakt. Hij raakte een tand kwijt. Het Franse schip, dat deelneemt aan NAVO-oefeningen, is in de loop van de ochtend vertrokken uit Brindisi. De justitie van Bari is met een onderzoek begonnen, maar heeft de Franse bemanningsleden niet meer kunnen ondervragen. Volgens het internationaal recht gelden militaire schepen als extraterritoriaal gebied, ook als zij in een buitenlandse haven liggen. De kapitein van de Altair zal zich moeten verantwoorden omdat hij de instructies van de havenmeester niet heeft opgevolgd.