Forse koersstijgingen stimuleren handel in aandelen; Nieuw record effectenbeurs

AMSTERDAM, 26 OKT. Op de Amsterdamse effectenbeurs bereikte gisteren, ruim twee maanden voor het einde van het jaar, de omzet in aandelen een nieuw record. Vanaf januari wisselde voor een bedrag van 313,1 miljard gulden aan aandelen van eigenaar. Over het hele vorige jaar kwam de aandelenomzet uit op 311,9 miljard gulden.

Ook het totaal-omzetrecord, dat eveneens uit 1994 dateert, staat op het punt te sneuvelen. Vorig jaar werd voor 1160,1 miljard gulden aan aandelen en obligaties op de beurs verhandeld. De totaalomzet tot gisteren bedroeg 1093,7 miljard gulden.

Een belangrijke verklaring voor de sterke toename van de omzet ten opzichte van vorig jaar is het uitstekende beursklimaat. Dat trekt op zijn beurt ook weer omzet aan: hoe sneller de koersen stijgen, hoe meer partijen zich aangetrokken voelen om te gaan beleggen.

Het goede beursklimaat is goeddeels te verklaren door de fraaie winsten die het Nederlandse bedrijfsleven genereert en de ten opzichte van eind vorig jaar scherp gedaalde kapitaalmarktrente.

De stijgende aandelenomzet over de afgelopen jaren is met name te verklaren door een verdere professionalisering van de handel. Bovendien beleggen steeds meer grote partijen als bij voorbeeld pensioenfondsen het hun toevertrouwde geld in aandelen.

Ook speelt een rol dat de meeste aandelen stelselmatig hoger worden gewaardeerd. Zo schommelde de prijs van het aandeel Koninklijke Olie in oktober 1990 rond de 135 gulden. Vanmorgen kostte dit aandeel 191,20 gulden. Alleen al door de koersstijging neemt zelfs bij een gelijkblijvend aantal verhandelde aandelen de omzet in dit grootste fonds op de Amsterdamse beurs fors toe.

Goed nieuws voor de Amsterdamse beurs kwam gisteren ook uit Engeland. NatWest Securities, een van de grootste partijen op de Londense beurs, maakte bekend dat het van plan is veel meer transacties te doen op de Europese beurzen dan op SEAQ-international. SEAQ is het Londense elektronische schermensysteem waarop marketmakers als NatWest adverteren met grote pakketten aandelen.

Jarenlang was SEAQ dé grote plaag voor de Amsterdamse beurs, die veel handel in grote Nederlandse fondsen zag weglekken. Een kentering daarin kwam pas vorig jaar toen in Amsterdam het nieuwe handelssysteem in gebruik werd genomen. Sindsdien zijn de zogeheten spreads - het verschil tussen de bied- en laatprijs - in de meeste aandelen in Amsterdam kleiner dan op SEAQ. Een scherpere spread wijst op een grotere verhandelbaarheid.

NatWest's intentie meer op de Europese beurzen te gaan doen hangt nauw samen met de modernisering van hun handelssystemen. Die heeft volgens het Britse effectenhuis ertoe geleid dat de efficiency hier inmiddels groter en de kosten per transactie lager zijn dan in Londen.

NatWest heeft contact opgenomen met de Amsterdamse beurs over een lidmaatschap. Vanaf 1 januari maakt een Europese richtlijn het mogelijk vanuit Londen rechtstreeks, via een elektronisch systeem, op de Amsterdamse beurs te handelen. Tot nu toe was een buitenlands effectenhuis verplicht zich daarvoor ook in Nederland te vestigen.