Dutchbat

Het is geen fraai beeld dat de krant schetst van Dutchbat in Srebrenica (NRC Handelsblad, 21 oktober). Maar als Dutchbat voor een Tweede-Kamercommissie moet verschijnen, laat dan ook de fractievoorzitters in het beklaagdenbankje plaatsnemen. Zij hebben Dutchbat tegen beter weten in in zo'n onmogelijke situatie geplaatst en het woord fout is hen nog steeds niet over de lippen gekomen. Ik praat daarmee Dutchbat niet goed, maar pleit ervoor Dutchbat niet als zondebok te gebruiken, zodat wij goede burgers en regeerders onze handen in onschuld kunnen wassen. Dutchbat is slechts de uiterste exponent van ons eigen-niet-handelen in het Grote Falen van de VN in Joegoslavië. Schijnheiligheid past ons hier niet. Ik hoop dat we deze bladzijde in onze moderne geschiedenis zo snel mogelijk kunnen omslaan en dat wij de moed zullen opbrengen desnoods te vechten voor een toekomst waarin aan ieder recht gedaan wordt.

    • Lottie Merkus-Van Zwol