Compensatie boeren voor valutaverlies

LUXEMBURG, 26 OKT. Boeren uit de Europese Unie mogen door hun regeringen worden gecompenseerd voor verliezen als gevolg van valutaschommelingen binnen de EU. De Europese ministers van landbouw hebben hierover gisteren een akkoord bereikt.

Het akkoord kwam tot stand nadat Groot-Brittannië en Zweden hun bezwaren hadden laten vallen. Op aandrang van Zweden zijn de regels specifieker gemaakt, zodat de boeren niet te veel geld krijgen. In juni was in principe al overeenstemming bereikt over nationale compensatie als onderdeel van het akkoord over de landbouwprijzen.

Volgens het akkoord mogen regeringen boeren compenseren voor verliezen door valutaschommelingen tussen juli 1994 en december 1995. De hulp moet in drie jaar worden 'uitgefaseerd'. De Europese Commissie kan de nationale hulp verminderen of er een eind aan maken in het tweede of derde jaar, als de valutakoersen de andere kant uit bewegen dan het jaar ervoor.

Een voorstel voor nationale hulp aan de boeren was gelanceerd door Frankrijk. Dit land had er sterk op aangedrongen, onder meer om boeren die bij de export van stieren naar Italië verliezen hadden geleden door de daling van de lirekoers, daarvoor te compenseren.

De Britten onthielden zich uiteindelijk van stemming. Italië stemde tegen, maar dat was onvoldoende om het voorstel te blokkeren. (Reuter, AFP)