Bezwaar Kamer tegen 'handdruk' Van Randwijck; Half miljoen en doorbetaling salaris

DEN HAAG, 26 OKT. De Tweede Kamer maakt bezwaar tegen een eventuele gouden handdruk voor de Amsterdamse procureur-generaal mr. R.J.C. van Randwijck. De hoogste vertegenwoordiger van het OM in het ressort Amsterdam kondigde dinsdagavond overwachts aan per 1 januari 1996 zijn functie te zullen neerleggen nadat zijn positie onhoudbaar was geworden door de IRT-affaire.

Volgens goed ingelichte bronnen heeft D66-minister Sorgdrager (justitie) met Van Randwijck (58) vorige week een regeling getroffen waarbij hij een half miljoen gulden als smartegeld meekrijgt. Dat bedrag komt bovenop de doorbetaling van zijn salaris tot en met zijn 65ste jaar.

De 'gouden handdruk' van Van Randwijck wordt als een noviteit in de ambtelijke en justitiële wereld gezien. “Voor het gebruik maken van deze regeling is toestemming van de minister-president vereist”, zegt Th. Dragt, directeur van het Centrum voor Arbeidsverhoudingen. De 'gouden handdruk' voor Van Randwijck wordt door Hay Management Consultants als “zeer ruim” getypeerd. Het bureau is gespecialiseerd in afkoopregelingen.

PvdA, VVD, CDA en GroenLinks hebben ernstige twijfels of een dergelijke financiële genoegdoening in dit geval op zijn plaats is. De Kamer wil Sorgdrager op korte termijn om opheldering vragen. “Het meegeven van zo'n groot bedrag roept ernstige vragen op”, zei PvdA-fractievoorzitter Wallage gisteren. Daarbij betrekt Wallage, net als andere fracties, ook de vraag of er sprake is van vrijwillig of gedwongen vertrek.

PvdA-woordvoerster Kalsbeek verduidelijkte vanochtend dat Van Randwijck geen gouden handdruk toekomt als hij vrijwillig vertrekt zoals de minister van justitie en het OM in Amsterdam melden in persberichten. “Als zijn vertrek gedwongen is, zou hij wel een regeling getroffen kunnen hebben. Maar dan vraag ik me af waarom de minister zegt dat het vertrek vrijwillig is. Formeel kun je niet zeggen dat de Kamer verkeerd is geïnformeerd omdat het om persberichten gaat, maar ik vind dit wel zéér vervelend,” aldus Kalsbeek. VVD-fractievoorzitter Bolkestein liet gisteren weten “dat een gouden handdruk verdiend moet worden”. CDA-fractievoorzitter Heerma zei een handdruk van een half miljoen aan Van Randwijck “niet in het land te kunnen uitleggen”.

D66, de partij Sorgdrager, reageerde vooralsnog terughoudend. D66-woordvoerder Dittrich zei eerst de brief van de minister te willen afwachten.

Pagina 3: Gezagscrisis bleek voort te blijven duren

De onderhandelingen met Van Randwijck over diens vertrek lopen overigens al sinds het voorjaar. Volgens justitiële bronnen had de procureur-generaal van de op 1 januari van dit jaar aangetreden topman van het openbaar ministerie, Docters van Leeuwen, te horen gekregen dat er in de nieuw op te zetten structuur van het openbaar ministerie voor hem geen plaats meer zou zijn. Het OM is bezig met een reorganisatie waarbij de huidige vijf PG's die ieder het hoofd zijn van een ressort plaats maken voor een centraal geleid college dat vanuit Den Haag zal opereren. Dat college zal naar alle waarschijnlijkheid uit drie PG's bestaan.

Van Randwijck kwam onlangs voor de parlementaire enquêtecommissie-Van Traa zwaar onder vuur te liggen. Hij gaf er tijdens zijn verhoor blijk van dat hem pas door de verhoren van de commissie-Van Traa de schellen van de ogen waren gevallen over de verdeeldheid en uiteenlopende opvattingen binnen het openbaar ministerie over opsporingsmethoden.

Uit het verhoor van de Amsterdamse hoofdcommissaris Nordholt vorige week werd bovendien ook duidelijk dat de gezagscrisis tussen de procureur-generaal en de politietop nog steeds voortduurt. Nordholt liet blijken geen enkele waardering te hebben voor de wijze waarop Van Randwijck de IRT-affaire in de hoofdstad aanpakte.

Gisteren reageerden de Kamerleden Rabbae (GroenLinks) en Koekkoek (CDA), beiden lid van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden, instemmend op het vertrek van Van Randwijck. Van Traa, voorzitter van de enquêtecommissie, bracht gistermiddag een korte verklaring uitgebracht waarin hij afstand neemt van de uitspraken van Rabbae en Koekkoek. In de verklaring stelt Van Traa dat “uitspraken van individuele Kamerleden niet namens de commissie zijn gedaan”.

De Amsterdamse burgemeester Patijn verklaarde vanochtend voor Radio 1 dat hij de gouden handdruk voor Van Randwijck “normaal” vindt. Het ministerie van justitie heeft daarmee zijn erkentelijkheid willen betonen aan iemand die zo lang het openbaar ministerie heeft gediend. “Zo ga je met elkaar om als je zo lang en zo goed met elkaar hebt gewerkt,” aldus Patijn. Kalsbeek kondigde vanochtend aan het vertrek van Van Randwijck aan de orde te willen stellen in een debat met minister Sorgdrager.