Bedrijf moet verpakking terugwinnen

ROTTERDAM, 26 OKT. Alle bedrijven die verpakking aanbrengen om goederen die op de markt worden gebracht zullen vanaf begin volgend jaar verantwoordelijk worden gesteld voor voldoende 'terugwinning' van deze verpakking. Rond het jaar 2000 zal 60 tot 65 procent van de verpakking moeten worden 'teruggewonnen'.

Dat is de kern van de ministeriële regeling Verpakkingen die de ministeries van milieu, economische zaken en landbouw hebben ontworpen. De concept regeling is een uitwerking van een Europese richtlijn voor verpakking.

Onder terugwinning wordt in dit verband verstaan: materiaalhergebruik of verbranding met terugwinning van energie in een moderne afvalverbrandingsinstallatie. 45 procent van de terugwinning moet uit materiaalhergebruik bestaan.

Elk bedrijf in de keten tussen produktie en consumptie dat verpakking aanbrengt blijft verantwoordelijk voor het bereiken van het beoogde percentage terugwinning. Waar verpakte goederen uit het buitenland worden geïmporteerd wordt de importeur verantwoordelijk gesteld. Omdat veel winkeliers niet zelf verpakken worden hun in de nieuwe regeling geen speciale taken en plichten opgelegd. Kleine bedrijven, zoals slagers en groenteboeren, die doorgaans eenvoudige verpakking aanbrengen worden vrijgesteld.

De regeling betekent niet dat elke importeur of verpakker ('vuller') individueel en fysiek bij de terugwinning van de verpakking moet worden betrokken. De regeling heeft ook twee andere wegen uitgewerkt waarlangs men de opgelegde verantwoordelijkheden kan waarmaken. Groepen van producenten en importeurs kunnen tot een collectieve regeling komen en taken van individuele bedrijven overnemen. Ten slotte kan de beoogde materiaalrecycling ook in nog te sluiten convenanten worden geregeld.

De nieuwe verpakkingsregeling komt in de plaats van het Verpakkingsconvenant van 1991 en is een afspiegeling van de regeling die in Duitsland met Duales System Deutschland wordt aangeduid. Uitvoering van deze regeling ging met veel moeilijkheden gepaard.