APB verleent groep vrouwen alsnog een pensioen

HEERLEN, 26 OKT. Het pensioenfonds ABP gaat de pensioenen repareren van circa 20.000 mensen, voornamelijk vrouwen, die voorheen waren uitgesloten. Het betreft (ex-)werknemers uit het onderwijs of de overheid, die op grond van een te gering salaris waren uitgesloten van de pensioenregeling.

Dat heeft het ABP gisteren laten weten. De totale kosten voor ABP, werkgevers en werknemers samen bedragen 65 miljoen gulden. Het ABP-bestuur heeft hiertoe besloten om toekomstige rechtspraak over verjaringstermijnen in juridische procedures voor te zijn. Met het 'pensioenherstel' wil het fonds de onzekerheid bij betrokkenen wegnemen. Bij het ABP waren personen niet uitgesloten op grond van deeltijdwerk, maar op grond van een te gering salaris.

Bij het ABP aangesloten werkgevers betalen de pensioenpremie over de laatste vijf jaar. De resterende werkgeverspremie over de daaraan voorafgaande periode wordt betaald door het ABP. De werknemerspremie betaalt de werknemer zelf, maar volgens het fonds is dat slechts enkele tientallen guldens per jaar. (ANP)