Tietmeyer zinspeelt op interventie voor dollar

FRANKFURT, 25 OKT. De president van de Bundesbank, Hans Tietmeyer, heeft gisteren openlijk gezinspeeld op interventies ten gunste van de dollar. “We zijn bereid deel te nemen aan verstandige internationale samenwerking in de toekomst. Welwillende veronachtzaming is nooit ons beleid geweest,” zei hij in een redevoering in Frankfurt.

Volgens de topman van de Duitse centrale bank zijn de recente valutaschommelingen overdreven. De Bundesbank nam voor het laatst op 15 augustus deel aan een gecoördineerde interventie met de Japanse en Duitse centrale banken in een geslaagde poging de dollarkoers op te stuwen. De koers ging daarop van 1,43 naar 1,47 D-mark.

De Bundesbank is altijd voorzichtig in het doen van mededelingen over mogelijke interventies. De uitlatingen van Tietmeyer waren dan ook opmerkelijk duidelijk. Tietmeyers opmerkingen kwamen aan het eind van een dag waarop de dollar een halve pfennig steeg tot 1,3865 D-mark. Na de rede van Tietmeyer ging de dollar verder omhoog naar 1,3935 D-mark. Ten opzichte van de yen is de dollar overigens steeds rond of iets boven de 100 blijven schommelen.

De topman van de Bundesbank waarschuwde dat valutacrises alleen permanent kunnen worden opgelost als landen een eind maken aan “onzekerheden over politieke besluiten die door sommige van onze partners worden genomen.”

De recente onrust is onder meer veroorzaakt door een dreigende motie van wantrouwen tegen de Italiaanse regering. (Reuter, AFP)