Spoorwegpolitie zal volwaardig korps blijven

ROTTERDAM, 25 OKT. Agenten van de spoorwegpolitie worden niet zoals zij vreesden 'gedegradeerd' tot beveiligingsbeambten. Dit onderdeel van de Nederlandse Spoorwegen blijft een volwaardig politiekorps, zo heeft minister Sorgdrager (justitie) besloten. Haar beschikking wordt vandaag aan de betrokkenen gestuurd.

Het NS-politiepersoneel en de spoorwegvakbonden waren de afgelopen twee jaar in steeds grotere onzekerheid geraakt over de rechtspositie. Vorige week leidde deze onzekerheid nog tot twee landelijke stakingsacties bij de spoorwegpolitie. In het besluit van de minister staat dat de spoorwegpolitie bij de opsporing van strafbare feiten, die met de NS te maken hebben, dezelfde bevoegdheden heeft als de 'gewone' regiopolitie. Ook blijven spoorwegagenten uitgerust met pistool, wapenstok en handboeien.

De vakbonden zijn blij met de vaststelling van de rechtspositie van medewerkers van de spoorwegpolitie. Na de reorganisatie van de politie, twee jaar geleden, ontstond onder het personeel grote onduidelijkheid over de bevoegdheden van de spoorwegpolitie, die tot dan toe onderdeel uitmaakte van de Rijkspolitie.

Volgens H. Marijs, bestuurder van de Spoorwegvakbond FSV, schept de beschikking voor het eerst sinds de reorganisatie “weer duidelijkheid voor de gewone spooragent”. “De afgelopen twee jaar wist het personeel vaak niet wat precies wel en niet mocht. Ook het kader moest het antwoord meestal schuldig blijven”, aldus Marijs.

Ook bestuurder Jaap van Zeben van de Vervoersbond FNV is gelukkig met de beschikking, maar “de belangrijkste eisen voor een garantie van werkgelegenheid en de positie van de spoorwegpolitie binnen de NS-organisatie liggen nog steeds op tafel.”

Deze eisen stelde de spoorwegpolitie twee weken geleden in een ultimatum aan de raad van bestuur van NS. Het ultimatum volgde op de afwijzing van het resultaat van de onderhandelingen tussen de NS-top en de vakbonden, nadat de spoorwegpolitie het vertrouwen in de directie van NS Beveiligings Services had opgezegd.

De vakbonden en het personeel van de NS-politie waren gisteren nog niet op de hoogte van de inhoud van het ministeriële besluit, dat twee dagen voor de laatste stakingsdag werd vastgesteld. “Dit is een typisch voorbeeld van de slechte communicatie binnen het NS-onderdeel”, aldus Marijs.

Niet bekend