SPD herkiest Scharping als partijleider

BONN, 25 OKT. De Bondsdagfractie van de SPD heeft gisteren de aangeslagen partijvoorzitter Rudolf Scharping herkozen als fractieleider. Maar zij deed dat met 81,2 procent, 17 procent minder dan een jaar geleden, en gaf hem zo toch een soort waarschuwing. Scharping, die 190 van de 242 geldig uitgebrachte stemmen kreeg, zei tevreden te zijn over de steun gelet op “de moeilijke situatie” waarin de SPD zich bevindt. Hij wees erop dat in het verleden fractieleiders als Herbert Wehner en Hans-Ulrich Klose het wel eens met lagere percentages hadden moeten doen.

De SPD-fractie lijkt intussen op weg om haar standpunt over Duitse militaire deelneming aan de VN-vredesoperaties in Bosnië verder te nuanceren. In juli hadden circa 50 leden, naast enkele Groenen, zich vóór een regeringsvoorstel uitgesproken om een eerste Duits contingent (van circa 1500 man) naar Bosnië te sturen. Gisteren heeft het Duitse kabinet formeel besloten om 4.000 man bij te dragen aan de VN-macht die moet toezien op naleving van het vredesakkoord in Bosnië. Het accent ligt daarbij opnieuw op genie-, medische, logistieke en marine-eenheden, er gaan geen Duitse grondtroepen naar Bosnië. Maar wel horen veertien Duitse Tornado-vliegtuigen, geschikt voor vuurgeleiding en waarneming en vernietiging van grond-luchtraketten, opnieuw tot het Duitse contingent, dat eind dit jaar gereed moet zijn. De Bondsdag moet het kabinetsbesluit nog goedkeuren. Een grote meerderheid van de SPD-fractie aanvaarde gisteren alvast een resolutie die instemt met het kabinetsbesluit op voorwaarde dat er geen Duitse “gevechtstroepen” naar Bosnië gaan.