Russische mafia sluipt politiek en media Israel binnen

TEL AVIV, 25 OKT. Hoeveel zwarte dollars uit de vroegere Sovjet-Unie zijn de afgelopen jaren door de Russische mafia in Israel gewit? Hooggeplaatste Russische politieofficieren noemden onlangs tegenover de krant Ma'ariv een bedrag van vier miljard dollar, hetgeen een miljard dollar meer is dan Israel jaarlijks aan militaire en civiele hulpverlening van de Verenigde Staten krijgt.

De Israelische politie is wat voorzichtiger en houdt het erop dat de Russische mafia tot dusverre niet meer dan twee miljard dollar in het Israelische economisch circuit heeft gepompt. Deze geldstroom uit Rusland zou de fabelachtig hoge prijzen van vooral luxe flats in Tel Aviv, langs de kust van de Middellandse Zee, kunnen verklaren. De vraag naar deze flats is bijzonder groot en de aannemers strijken er bedragen voor op die flats aan de Fifth Avenue in New York niet zouden misstaan.

De Israelische politie maakt zich echter meer zorgen over de politieke en sociale gevolgen van de penetratie van de Russische mafia-dollars in Israel. Via een steeds vastere greep op de prostitutie, de drugshandel en het gokwezen dringt de Russische mafia via moeilijk te achterhalen sluipwegen door tot invloedrijke Israelische media en de Israelische politiek.

Minister van politie Moshe Shahal heeft slapeloze nachten van dit nieuwe fenomeen in de Israelische samenleving. “De mensen die zich daarmee bezig houden zijn volgens een duidelijke hiërarchie georganiseerd, ze onderhouden contacten met elkaar en hebben lak aan iedere wet”, zei hij tijdens een openhartig vraaggesprek met Ma'ariv.

De bewindsman is van plan spoedig met een wetsvoorstel te komen dat de politie machtigt om de enorme bedragen die de Russische mafia naar Israel heeft gebracht te confisqueren, op voorwaarde natuurlijk dat dit geld nog is te achterhalen. “Als we niet keihard optreden, komen we machteloos te staan tegenover kringen die bij ons sterk zijn komen te staan. Het zal moeilijk zijn van ze af te komen”, zei hij. Minister Shahal is ook een voorstander van wijziging van de 'wet op terugkeer' - de spil van het zionisme - die iedere jood het recht geeft zich in Israel te vestigen.

Enkele jaren geleden zou het nog ondenkbaar zijn geweest dat een minister het in zijn hoofd zou halen een dergelijk idee te etaleren en zich bovendien zou uitspreken voor de mogelijkheid Israeliërs hun nationaliteit te ontnemen en eventueel uit te wijzen. Als gevolg van de snelle veranderingen in de Israelische maatschappij en onder de invloed van enkele negatieve effecten van de Russische massa-immigratie van de afgelopen jaren is het zover. “Ik wil niet dat Israel een vrijhaven wordt voor misdadigers, of ze nu joden of niet-joden zijn”, zei minister Shahal ter argumentatie van zijn nieuwe kijk op de wet op de terugkeer.

De Russische massa-immigratie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de snelle groei van de Israelische economie van de afgelopen jaren - vooral op het gebied van de high-tech. Maar er zitten ook schaduwkanten aan, die te maken hebben met het vaak moeilijke integratieproces van de immigranten in de Israelische maatschappij.

De kranten maken steeds vaker melding van straatbendes die bestaan uit jonge Russische immigranten die hun plaats in de Israelische maatschappij niet kunnen vinden. Het aantal verkrachtingen, voornamelijk binnen de eigen groep, neemt verontrustende vormen aan. Mogelijk gebeurt dit omdat de jeugdige aanranders er behoefte aan hebben hun ego te laten gelden. Misschien ook, zoals minister Shahal suggereert, is het de bedoeling om “de meisjes op te voeden geen omgang met Israelische jongens te hebben”.

Droge statistische gegevens wijzen uit dat de misdaad sedert 1992 over de hele linie drastisch is gestegen. Het percentage moorden nam met 28 procent toe en verkrachtingen met 25 procent. In 1994 werden 122 moorden, 513 verkrachtingen en 771 roofovervallen geregistreerd.

Vorige week had in de straten van Tel Aviv voor de eerste maal een protestmars plaats tegen “geweld in de familie”. Het aantal overtredingen betreffende het opereren van bordelen en gokhuizen is de afgelopen twee jaar bijna verdubbeld. Kringen uit de 'oude Israelische onderwereld' beklagen zich nu dat de 'nieuwkomers' met hun 'harde' misdaden de spelregels met de politie tot een lachertje hebben gemaakt. “De misdaad is niet langer naïef”, liet een onderwereldfiguur van de oude Israelische stempel zich nogal prozaïsch ontvallen.

De Israelische pers, vooral sensatiekranten als Yediot Ahronot en Ma'ariv hebben de misdaad met vette rode kopen en realistische foto's in het centrum van de aandacht van de publieke opinie geplaatst. Het tv-journaal heeft er nu ook een handje van om met moorden, verkrachtingen en misdaad in de familie, het journaal te openen.

Als er echter Israelische soldaten sneuvelen, verdwijnen de verschillende aspecten van de misdaad in de media diep naar de achtergrond om als paddestoelen weer op te voorpagina's te verrijzen als de rouw voorbij is. Het is deze coëxistentie van misdaad en dood aan het front die voor Israel betrekkelijk nieuw is. In het verleden hadden misdadigers in tijden van spanning meer gevoel voor het landsbelang dan nu het geval is. Dat deze regel kennelijk niet meer opgaat is ook een teken, naast vele andere, dat de Israelische maatschappij snel aan het veranderen is.

    • Salomon Bouman