Ritzen zal opleidingen beschermen tegen sluiting

DEN HAAG, 25 OKT. Minister Ritzen (onderwijs) zal zeker ingrijpen als de nieuw te vormen scholengemeenschappen voor beroepsonderwijs (de Regionale Opleidingscentra, ROC's) tegen de zin van de minister besluiten opleidingen te sluiten. Ritzen zegde dit gisteren toe aan de Eerste Kamer. Hij noemde geen voorbeelden, maar zei wel dat de Onderwijsinspectie toezicht zou houden op de verspreiding van de verschillende beroepsopleidingen over het land.

De Eerste Kamer behandelde gisteren de Wet educatie en beroepsonderwijs. De wet verplicht alle 130 MBO-scholen te fuseren met streekscholen en scholen voor volwasseneducatie, basiseducatie en vormingswerk tot vijftig zogenoemde Regionale Opleidingscentra (ROC's). PvdA-senator Jaarsma noemde “een grofmaziger net” dan het huidige “onacceptabel”. Ze was verbaasd dat “een minimaal voor iedereen bereikbaar aanbod” niet in de wet was opgenomen. Ze vroeg om een “vangnetconstructie voor een minimaal aanbod in een regio”. Ook de rest van de Kamer maakte zich ernstig zorgen over de toegankelijkheid en controleerbaarheid van het onderwijs als grote instituten autonoom kunnen gaan beslissen over het lot van zoveel opleidingen.

Ritzen beklemtoonde dat hij niet wil dat alle leerlingen en opleidingstypen bij elkaar in één reusachtig gebouw komen. Hoewel de nieuwe wet grote autonomie geeft aan de nieuwe instellingen is in de wet ook een soort 'veiligheidsartikel' opgenomen dat de minister grote macht geeft om in te grijpen als er zaken gebeuren die hij absoluut niet wenst. De verwachting is dat de regeringspartijen volgende week voor het wetsontwerp zullen stemmen.

De meeste Kamerleden waren ongelukkig met het feit dat het financieringsstelsel, het belangrijkste machtsmiddel van de minister, voor het nieuwe stelsel nog moet worden ontworpen, terwijl de wet al in 1998 ingaat. Alleen bij wijze van uitzondering kunnen scholen tot uiterlijk het jaar 2000 uitstel krijgen voor een fusie. Nu staat alleen vast dat de scholen gefinancierd zullen worden op basis van het aantal uitgereikte diploma's. Het niveau van die diploma's wordt vastgelegd in landelijke 'kwalificatie-eisen'. Volgens Ritzen zal met de bekostigingsregels ook voorkomen worden dat scholen zich gaan toeleggen op de meest lucratieve diploma's.

    • Mark Kranenburg