Regering blijft bij aanbod troepen Bosnië

DEN HAAG, 25 OKT. Ondanks bezwaren van de CDA-fractie in de Tweede Kamer biedt de regering troepen aan voor een NAVO-vredesmacht in Bosnië. Dat zei minister Voorhoeve (defensie) gisteren tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Voorhoeve stuurde vrijdag een brief naar de Kamer met een lijst van onderdelen en materieel dat Nederland beschikbaar heeft. Het gaat daarbij onder meer om 2.060 militairen voor de troepenmacht van de NAVO, die uit 60.000 man zal bestaan. Zij moet toezien op de uitvoering van een vredesakkoord in Bosnie.

Het CDA drong als enige aan op intrekking van het aanbod. PvdA, VVD en GroenLinks zeiden een uitgebreid en zorgvuldig debat over de uitzending van de troepen wel noodzakelijk te vinden, waarbij ook de lessen die de afgelopen maanden bij de vredesoperatie in Bosnië zijn opgedaan meewegen.

Buitenlandwoordvoerder De Hoop Scheffer (CDA) vindt dat de regering de Kamer eerder had moeten informeren over het aanbod aan de NAVO om “elke schijn van automatisme bij de uitzending van Nederlandse militairen te vermijden”. Volgens Voorhoeve heeft De Hoop Scheffer de brief niet goed gelezen. Voorhoeve: “In die brief is vier maal sprake van nader overleg dat met de Kamer moet worden gevoerd. De Tweede Kamer kan altijd nog 'nee' zeggen, maar dat zal erg vreemd overkomen in het bondgenootschap”.