Nederlands verzet in Brussel; Bloementelers dupe akkoord EU-Marokko

BRUSSEL, 25 OKT. Nederland verzet zich tegen plannen van de Europese Commissie om exporteurs van snijbloemen uit Marokko ruime toegang te geven tot de Europese markt. Nederland vindt dat de tuinbouwsector in eigen land daardoor onevenredig zwaar wordt getroffen.

De ruimere entree van Marokkaanse snijbloemen tot de Europese markt is het resultaat van onderhandelingen tussen Europese Unie en Marokko over een breed samenwerkingsakkoord. De ambassadeurs uit de vijftien EU-lidstaten praten vandaag opnieuw over het akkoord met Marokko. Daarbij zal Nederland zijn bezwaren op tafel leggen, aldus een zegsman in Brussel.

Niet alleen de markttoegang van tuinbouwprodukten is voor Nederland een heikel punt. Staatssecretaris Patijn (buitenlandse zaken) heeft meermalen beklemtoond dat in een overeenkomst onder andere ook de toezegging van Marokko moet worden opgenomen door EU-lidstaten uitgewezen landgenoten te laten terugkeren.

De onderhandelingen tussen Marokko en de EU hebben afgelopen maanden tot grote spanningen geleid over de toegang van Spaanse en Portugese vissers tot Marokkaanse wateren. Anderhalve week geleden bereikte Europees commissaris Emma Bonino evenwel een visserij-akkoord, mede dankzij persoonlijk ingrijpen van de Marokkaanse koning Hassan en Europees commissaris Marin (Middellandse-Zeebeleid).

Hoewel het visserij-akkkoord formeel losstaat van het samenwerkingsakkkoord tussen de EU en Marokko, is het volgens ambtenaren duidelijk dat de twee zaken niet geheel kunnen worden gescheiden. Om Marokkko tegemoet te komen zou de regering in Rabat ruimere markttoegang voor landbouwprodukten zijn geboden. De Europese Commissie, die namens de EU-lidstaten optreedt, mag Marokko op basis van haar onderhandelingsmandaat een invoerquotum van 2.000 ton snijbloemen bieden. De Commissie is van plan dat op te schroeven tot 5.000 ton.

Volgens een woordvoerder zal Nederland zich “hard” opstellen in deze zaak en niet akkoord gaan met de goedgeefsheid van de Commissie. Dat Brussel juist aanstuurt op extra concessies van Nederland is volgens hem niet verwonderlijk. Nederland stelt zich binnen de EU immers altijd op als een hardnekkig voorstander van vrijhandel. Daarom pikt de Commissie er onder andere snijbloemen uit en laat ze produkten die gevoeliger liggen in de zuidelijke lidstaten een beetje buiten schot, aldus de woordvoerder.