Kritiek op strengere Britse migratiewet

LONDEN, 25 OKT. Een nieuwe immigratie- en asielwet die de Britse regering het komende parlementsjaar wil introduceren, heeft al bij voorbaat een storm van verontwaardiging veroorzaakt bij oppositie, werkgevers en vluchtelingenorganisaties.

Het Labour-parlementslid Michael Meacher zei “geschokt” te zijn dat de minister van binnenlandse zaken, Michael Howard, in zijn hang naar de gunst van de kiezers “inspeelt op racisme”.

Het Britse dagblad The Guardian meldt vandaag dat de Britse regering asielzoekers uit Algerije, Nigeria en Sri Lanka niet meer wil erkennen. Die drie landen verschijnen op een lijst van zogeheten 'veilige' naties waar burgers niet meer bang hoeven zijn voor politieke moorden, martelingen en schending van de mensenrechten.

Asielzoekers uit die landen zouden dus probleemloos kunnen worden teruggestuurd. Algerije is in een burgeroorlog gewikkeld die de afgelopen drie jaar al 40.000 levens heeft gekost en Nigeria maakt volgens Amnesty International een periode van zware schending van de mensenrechten door.

Invoering van het 'veilige landen-principe' maakt deel uit van een pakket maatregelen om het aantal asielzoekers sterk te beperken. Op het partijcongres van de Conservatieven had de minister van sociale zaken, Peter Lilley, al aangekondigd dat de uitkeringen voor asielzoekers worden geschrapt. Volgens The Financial Times heeft minister van binnenlandse zaken Howard gisteren ook de steun van het kabinet veroverd voor zijn voorstel om ondernemers te beboeten die illegale immigranten in dienst hebben.

De Britse werkgeversorganisatie CBI en het Instituut van Directeuren hebben gewaarschuwd dat de maatregel discriminatie in de hand werkt. Om niet het risico te lopen dat ze ongewild een illegaal binnenhalen, zullen bedrijven donkerkleurige werknemers weren, luidt hun redenering. “De voorgestelde wetgeving ondergraaft de positie van etnische minderheden”, heeft Adair Turner, directeur-generaal van de CBI verklaard.

Schattingen over het aantal illegalen in Groot-Brittannië lopen uiteen van 20.000 tot één miljoen. Vaststaat dat vorig jaar ruim 5.000 illegale immigranten het land zijn uitgezet. Terwijl het aantal asielaanvragers in West-Europa vorig jaar van 500.000 tot 300.000 is gedaald, is de toevloed naar Groot-Brittannië in die periode juist van 25.000 tot 33.000 gestegen.

    • Dick Wittenberg