Haagse huurders hebben hoge schulden

DEN HAAG, 25 OKT. Steeds meer huurders in Den Haag kampen met huurschulden. Het aantal huisuitzettingen neemt eveneens toe. Ongeveer honderd keer per maand klopt de deurwaarder aan voor huisuitzettingen als gevolg van betalingsachterstand. Een derde van de gevallen moet daadwerkelijk het huis uit, in de andere gevallen voldoet men op het laatste nippertje aan de huurschuld.

Dit blijkt uit een onderzoek van de gemeente Den Haag. Uit het onderzoek blijkt verder dat gezinnen met de laagste inkomens in Den Haag gemiddeld een derde van hun inkomen kwijt zijn aan huurlasten. Sommige alleenstaande jongeren en ouderen besteden zelfs tussen de veertig en vijftig procent van hun netto inkomen aan huur.

Belangrijkste oorzaak zijn volgens het onderzoek de sterke huurverhogingen van de laatste jaren. Tussen 1991 en dit jaar zijn de huren in de sociale sector met ongeveer 25 procent gestegen.

Uit het onderzoek blijkt dat 27 procent van de Haagse huishoudens een netto inkomen heeft van 1.500 gulden of minder. Gemiddels geven deze huishoudens 32 procent van hun netto inkomen uit aan huurlasten. De onderzoekers wijzen erop dat nog maar enkele jaren geleden als norm gold dat 14 procent van het netto inkomen aan huurlasten zou moeten worden besteed. Het onderzoek noemt met name de situatie voor ouderen schokkend. Steeds meer oudere alleenstaanden kunnen de gestegen huren alleen nog opbrengen door te beknibbelen op de dagelijkse kosten voor levensonderhoud.

Volgens het onderzoek is het nauwelijks meer mogelijk om op de nieuwe Vinex-locaties nieuwbouw in de sociale sector te realiseren. De maximale huur die minima kunnen opbrengen bedraagt op dit moment 672 gulden, maar zonder subsidies komen de goedkoopste nieuwbouwwoningen uit op 850 gulden.