'Grens in Schengen mobiel controleren'

BRUSSEL, 25 OKT. Frankrijk vindt dat er mobiele controles achter de grens moeten komen, ter vervanging van de vaste grenscontroles tussen de zogeheten Schengenlanden.

Volgens de Franse minister voor Europese zaken, Michel Barnier, zijn deze “mobiele grenzen” nodig om drugshandelaren en ongewenste vreemdelingen tegen te houden. Dat heeft Barnier gisteren gezegd, tijdens een bijeenkomst van de Schengenlanden in Brussel.

De Schengenpartners hebben positief op het Franse voorstel gereageerd. Ze zien hierin een meer coöperatieve houding, na de aanvankelijke weigering van Parijs om de grenscontroles per 1 juli op te heffen.

Zes Schengenlanden, waaronder Nederland, hebben de vaste grenscontroles al afgeschaft. Maar Frankrijk, dat zich beriep op de binnenlandse veiligheid, heeft uitstel gekregen tot volgend jaar. Vorige maand zei de Franse president Chirac, dat Frankrijk wellicht ook na 1 januari 1996 de grenscontroles zal handhaven.

De Belgische minister van binnenlandse zaken, Johan Vande Lanotte, die de vergadering gisteren voorzat, zei dat de “oplossing” van mobiele grencontroles hem “niet stoort”.

Ook de Nederlandse staatssecretaris Patijn verwelkomde het Franse voorstel. “Als de Fransen mobiele grenscontroles als oplossing zien, dan lijkt me dat een begaanbare weg”, aldus Patijn. Hij wees er op dat Nederland twee jaar geleden al mobiele controles introduceerde aan de oostgrens, die zijn gericht op het tegenhouden van illegale vreemdelingen.

Toch blijft het ook met 'mobiele grenzen' onzeker of Frankrijk per 1 januari 1996 zijn uitzonderingspositie opheft, in verband met de recente golf van aanslagen.

In zijn weigering de grenscontroles op te heffen, heeft de Franse president telkens gewezen naar Nederland, dat een te liberaal drugsbeleid zou voeren. Over het Nederlandse drugsbeleid zal premier Kok morgen spreken met de Franse president. Patijn zei gisteren dat Kok met een gerust hart naar Parijs kan gaan.

Tevens werd besloten dat Noorwegen en IJsland kunnen toetreden tot het verdrag van Schengen, hoewel ze geen lid zijn van de Europese Unie. Die toestemming was nodig om toetreding van de EU-landen Zweden, Finland en Denemarken mogelijk te maken, die een paspoortunie hebben met Noorwegen en IJsland.