Foto

Foto: DORDRECHT - Bij de eerste opgraving aan de buitenzijde van een oeverwal, zijn archeologen in de Dordtse Wijnstraat gestuit op een kelder uit de veertiende eeuw. Eerder werden hier fundamenten van een stenen huis gevonden. In de Wijnstraat is nu ook een kademuur uit dezelfde tijd blootgelegd. De muur zou volgens stadsarcheoloog J. Hendriks uitsluitsel kunnen geven over de loop van de Thure, het riviertje waarnaar Dordrecht oorspronkelijk is vernoemd. De vraag is namelijk of de loop van de Thure dwars door het centrum van de stad een natuurlijke waterloop is, of dat een deel is afgegraven. (Foto NRC Handelsblad / Rien Zilvold)