Fiscale stimulering 'groene auto's

DEN HAAG, 25 OKT. Om de aanschaf van energiezuinige auto's fiscaal te stimuleren, moet er een korting van 1500 gulden komen op de aanschaf van auto's die tien procent zuiniger rijden dan vergelijkbare auto's.

Dat staat in een rapport van de werkgroep Vergroening van het fiscalestelsel, dat staatssecretaris Vermeend (financiën) en minister De Boer (VROM) aan de Tweede Kamer hebben aangeboden.

In dit rapport wordt een aantal voorstellen gedaan waarmee het fiscale stelsel mede wordt ingezet voor het milieubeleid. De integratie van milieu en economie kan op deze manier worden bevorderd.

Een belangrijk voorstel is een korting op de belasting (BPM) bij aanschaf van zeer zuinige personenauto's en motoren. De exacte verhouding tussen de mate van zuinigheid en de fiscale korting moet wordt nader ingevuld bij de vormgeving van de regelgeving.

De ANWB is ingenomen met het rapport, zo blijkt uit een reactie. Tot 1993 kende de BPM een differentiatie naar milieu-kenmerken: de zogenoemde stimuleringsregeling voor schonere auto's. Deze fiscale stimuleringsregeling was toen niet meer nodig omdat vanaf die tijd strengere milieu-normen voor auto's gelden.