DNB verrast en wacht KPN af

AMSTERDAM, 25 OKT. De Nederlandsche Bank (DNB) vond een volledig verraste geldmarkt tegenover zich toen ze afgelopen vrijdag de rente op de speciale beleningen verlaagde van 3,80 procent tot 3,70 procent.

De officiële reden was dat de sterke gulden ten opzichte van de Duitse mark deze verlaging toeliet; de Duitse mark was immers recentelijk regelmatig voor minder dan 1,12 gulden te koop. Maar in de markt doet het verhaal de ronde dat DNB hiermee het signaal wilde afgeven de korte-rentetarieven te willen afzwakken. Deze werden de laatste weken opgedreven doordat de Agent van Financiën Dutch Treasury Certificates op de markt bracht. Sinds de jongste renteverlaging zijn de geldmarkttarieven duidelijk afgenomen met 5 tot 10 basispunten (honderdste procentpunten). Driemaands geld noteerde gisteren 3,91 procent. In Duitsland is de repo-rente, het tarief waartegen de Deutsche Bundesbank de banken in eigen land van liquiditeiten voorziet, gehandhaafd op 4,03 procent. Maar de gematigde geldgroei en de beheerste inflatieontwikkeling wettigen vooralsnog neerwaarts gerichte tariefsaanpassingen. Dit wordt ondersteund door de vertraging van de economische groei in Duitsland, die is bevestigd in de gisteren verschenen macro-economische ramingen van zes Duitse instituten.

Per 20 oktober is de nieuwe contingentsperiode aangevangen, die zoals gebruikelijk afloopt na 3 maanden, op 19 januari volgend jaar. Onder deze basisliquiditeitsvoorziening kunnen de banken dagelijks gemiddeld 4064,7 miljoen gulden lenen van de centrale bank, iets minder dan in de vorige periode. Na het verstrijken van de eerste 4,4 procent van de periode hebben de banken 6,1 procent van de totale faciliteit geleend, waardoor een ontsparing van 1,7 procent werd bereikt. De post voorschotten in rekening-courant liet overigens deze week slechts een kleine verandering zien. Getuige de weekstaat van DNB zaten de belangrijkste bewegingen op de geldmarkt in de andere posten en compenseerden zij elkaar. Het einde van de maand bracht de gebruikelijke betalingen uit de Schatkist met zich mee van salarissen, subsidies en uitkeringen, waardoor de geldmarktruimte toenam met ruim 2 miljard gulden. Ook de inkrimping van de verplichte kasreserve betekende dat banken voor 308 miljoen extra liquiditeiten tot hun beschikking kregen. De verruiming werd evenwel afgeroomd doordat de toegewezen speciale beleningen in dezelfde orde van grootte terugliepen, tot ruim 2,9 miljard gulden. De volgende speciale belening die vandaag wordt aangekondigd en op 26 oktober wordt toegewezen, zal het verkrappende effect moeten opvangen van de storting op de door de staat verkochte KPN-aandelen ten bedrage van ongeveer 6 miljard gulden die de Schatkist zal instromen.

Bron: Economisch Bureau ING Groep