Correcties & Aanvullingen

Kostuums In de introductie bij het artikel De kunst van het kostuums bewaren (Agenda, donderdag 19 oktober, pagina 2) staat dat de Nederlandse Kostuumvereniging haar 15-jarig bestaan met een tentoonstelling in Utrecht heeft gevierd. Dit moet zijn: gevierd met een symposium. De tentoonstelling Ruisende Rokken, 200 jaar kostuums uit de geschiedenis van het Centraal Museum maakt deel uit van het tentoonstellingsprogramma van het Centraal Museum in Utrecht.