Bestuur van het CDA ontheft partijvoorlichter van functie

DEN HAAG, 25 OKT. Het dagelijks bestuur van het CDA heeft partijvoorlichter M. van der Poel met onmiddellijke ingang van zijn functie ontheven. Volgens zijn opvolgster, drs. R.A. Meines, was er op korte termijn iemand nodig om zich met verkiezings- en marketing onderzoek bezig te houden. Mevrouw Meines, die tot dusver verantwoordelijke was voor de interne communicatie in de partij, ontkent berichten als zouden partijvoorzitter Helgers en Van der Poel onenigheid hebben over de manier waarop Helgers in de publiciteit moet treden.

Met het vertrek van Van der Poel is het laatste lid van het campagneteam voor de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar - het CDA leed daarbij een grote nederlaag - van het podium verdwenen. Eerder vertrokken lijsttrekker Brinkman (naar de bouwwerkgevers), campagneleider Bremmer (Tweede Kamer) en pr-adviseur Wester (RTL4).

In een persbericht meldt het CDA dat Van der Poel zich “in de huidige oppositie-situatie meer zal richten op inhoudelijke zaken. In het bijzonder het verkiezings- en marktonderzoek gericht op de volgende verkiezingen”.

Volgens ingewijden was bekend dat Helgers, de ex-gevangenisdirecteur die nu een jaar voorzitter is, een hardere lijn voorstaat dan zijn voorlichter. Helgers wil de aandacht trekken met strenge denkbeelden over criminaliteit, asielzoekers en gezin, om zo de herkenbaarheid voor de kiezers te vergroten. Van der Poel ziet het meer als zijn taak om toelichting te geven op het beleid van het CDA-bestuur.

De verhouding tussen de voorzitter en zijn voorlichter liep vorig jaar bij het aantreden van Helgers al direct schade op. Helgers handhaafde toen, tegen het advies van Van der Poel, een passage in zijn toespraak over de legalisering van illegalen die zes jaar 'wit' hebben gewerkt in Nederland. Dat vergeleek Helgers bij die gelegenheid met het kwijtschelden van de schuld aan zwartkijkers.