Zwitserland steunt milieu in Bulgarije

SOFIA, 24 OKT. Zwitserland heeft Bulgarije een deel van een schuld van 100 miljoen kwijtgescholden, op voorwaarde dat het land investeert in een schoner milieu.

Een overeenkomst hierover tussen de twee landen werd gisteren ondertekend, op de eerste dag van een ministersconferentie over het milieu in Oost-Europa die in Sofia wordt gehouden. In de overeenkomst verbindt Sofia zich het bedrag dat Zwitserland kwijtscheldt (17 miljoen dollar) in een fonds te steken dat uitsluitend voor milieudoelstellingen aangewend mag worden. Een eerste project dat uit het fonds wordt gefinancierd is de schoonmaak van een verlaten uraniummijn.

De meeste Westeuropese landen die deelnemen aan de conferentie hebben Oost-Europa gisteren voornamelijk zelfhulp aanbevolen voor het oplossen van zijn milieuproblemen. “Geld moet in hoofdzaak uit binnenlandse bronnen komen, zowel publieke als particuliere. Maar bilaterale donoren en internationale financiële instellingen zullen een vitale rol moeten spelen om nieuwe financieringsconcepten te bedenken”, zei president Jacques de Larosière van de Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (Oost-Europa Bank), een van de deelnemers aan de conferentie.

Mogelijke middelen om Oosteuropese landen te helpen zijn het verschaffen van risicodragend kapitaal of leningen met een lage rente. Een specifiek voorstel is de zwaar vervuilende chemische industrie in Oost-Europa te privatiseren en landen daarbij financiële steun verlenen. Een interessante optie is de zogenoemde 'milieu-ruil', waarbij schulden worden omgezet in verplichte investeringen, zoals Zwitserland gisteren is overeengekomen met Bulgarije.

Op de conferentie is onverwacht de dicht bij Sofia gelegen kerncentrale Kozloduy een hoofdrol gaan spelen. Tegen de uitdrukkelijke wens van de internationale gemeenschap in, heeft Bulgarije de omstreden kernreactor twee weken geleden weer in gebruik genomen, nadat eerder was vastgesteld dat de centrale onveilig was. Sofia zegt dat de 21 jaar oude reactor van Sovjet-makelij na herstelwerkzaamheden veilig is. Bij sluiting ontstaat in Bulgarije een groot tekort aan elektriciteit.

Vanmorgen heeft een groep parlementariërs die actie voeren tegen kernenergie de deelnemers aan de conferentie verweten te weinig aandacht te besteden aan de gevaren die de slechte staat van onderhoud van kerncentrales in Oost-Europa met zich mee brengt. Volgens een Oostenrijks lid van het Europese parlement, Ilona Gränitz, is er in Sofia geen aandacht voor het probleem omdat het “te veel controverse” zou veroorzaken. “De enige manier om kencentrales in Europa werkelijk veilig te maken is door ze te sluiten”, aldus Gränitz. Volgens haar zou een sanering van kernenergie ook meer banen opleveren. (AFP, Reuter)