Wijers: winkels langer open, 15.000 banen erbij

DEN HAAG, 24 OKT. De verruiming van de winkelsluitingswet leidt tot ongeveer 15.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Dat schrijft minister Wijers (economische zaken) aan de Tweede Kamer in een nota, waarin hij reageert op kritiek van de fracties.

De minister baseert zich op cijfers van het Centraal Plan Bureau (CPB). Het CPB komt tot andere conclusies dan het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) dat de effecten voor de werkgelegenheid lager inschatte.

Wijers noemt de uitgangspunten van het CPB bij het onderzoek realistischer dan die van het EIM. Zo gaat het EIM ervan uit dat de gemiddelde openingstijd in de hele detailhandel toeneemt met nog geen uur per week, terwijl het CPB uitgaat van een toename van vijf uur. Het CPB stelt ook dat een gemiddelde prijsverhoging van 0,2 procent te verwachten is. Voor Wijers weegt bovendien zwaar dat de 15.000 nieuwe banen naar verwachting voor een belangrijk deel ingevuld zullen worden door mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, zoals allochtonen en vrouwen.

Voor de minister is overigens vooral van belang dat de winkeltijden beter aansluiten op nieuwe leefpatronen in onze samenleving. Winkels mogen tussen zes uur 's ochtends en tien uur 's avonds openblijven. Op zondag blijven de winkels dicht. Gemeenten hebben de mogelijkheid om via vrijstellingen en ontheffingen hiervan af te wijken. Wijers verwacht dat ruimere winkeltijden wel degelijk zullen leiden tot een hogere omzet in de detailhandel. Zo verwijst hij naar onderzoek in Duitsland, waar de verruiming van de winkeltijden ook ter discussie staat. Duitse onderzoekers schatten dat de omzet met twee tot drie procent zal stijgen.

Ook zijn sommige Kamerleden bang dat de ruimere winkeltijden zullen leiden tot schaalvergroting en dat veel mensen op grotere afstand van winkels komen wonen. De minister stelt dat die schaalvergroting los staat van het al dan niet verruimen van winkeltijden en dat de nieuwe wet ook nieuwe kansen schept voor bijvoorbeeld buurtwinkels.