Voedseltekort ondanks herstel van economie

ROME, 24 OKT. Het economisch herstel in de hele wereld heeft weinig bijgedragen aan vermindering van het voedseltekort in de arme landen. De voordelen die de liberalisering van de wereldhandel brengt, zijn ongelijk verdeeld en door de toepassing van diverse verkapte beschermingsconstructies worden ontwikkelingslanden benadeeld. Dat concludeert de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) in haar jaarlijks rapport. Voor zuidelijk Afrika verwacht de FAO een groot graantekort in het jaar 1995-1996 als gevolg van droogte. In Afrika hebben vijftien landen te kampen met grote voedseltekorten, aldus FAO-directeur Jacques Diouf. De FAO constateert dat ontwikkelingslanden, doordat ze minder geïntegreerd zijn in de wereldeconomie, met hun landbouwproduktie ver achterblijven. De VN-landbouworganisatie is inmiddels verwikkeld in een discussie over het budget voor het eigen apparaat. Met name Washington dringt aan op bezuinigingen. (Reuter)