Toptalent

Naar aanleiding van artikel 'Nederland verwaarloost zijn toptalenten', het relatief ontbreken van vernieuwend onderzoek in Nederland (NRC Handelsblad, 13 oktober), het volgende.

Het is volgens mij helemaal niet de bedoeling van de Nederlandse autoriteiten, dat er vernieuwend onderzoek wordt verricht. Zonder het duidelijk te zeggen wordt geredeneerd, dat Nederland te klein is voor echt toponderzoek, en dat het dus beter is in zoveel mogelijk vakken zo dicht mogelijk bij de top te zitten. Nederlandse hoogleraren vinden het in het algemeen heel belangrijk om de laatste ontwikkelingen op de voet te volgen en daaraan mee te werken, niet om ze te initiëren. Dit strookt uitstekend met de Nederlandse egalitaire mentaliteit: het is fatsoenlijk te denken, dat iedereen ongeveer even goed is (en allemaal tegelijk zo goed mogelijk). Een vernieuwend (en dus relatief eenzaam werkend) onderzoeker wordt niet aangemoedigd en pas geaccepteerd na erkenning in het buitenland.

    • L. de Haan