Thoraxcentrum in opspraak na fatale fout bij operatie

BREDA, 24 OKT. De inspecteur voor de gezondheidszorg in Noord-Brabant en Zeeland stelt een onderzoek in naar het functioneren van het thoraxcentrum in het medisch centrum De Klokkenberg in Breda. Het onderzoek richt zich met name op de vraag of de medisch specialisten van het centrum voor hart- en longchirurgie structureel fouten en complicaties niet melden, zo heeft de inspecteur M. Westerouen van Meeteren laten weten.

Aanleiding voor het onderzoek is de dood van een 56-jarige longkankerpatiënt op 14 september als gevolg van een mislukte voorbereidende operatie door het medisch team van het thoraxcentrum. Bij de overleden patiënt was in een ziekenhuis in Roosendaal de diagnose longkanker gesteld. In De Klokkenberg werd op 30 augustus een zogeheten mediastinoscopie verricht om na te gaan waar de uitzaaiingen zich precies bevonden. Daartoe wordt via een klein gaatje boven het borstbeen weefsel uit de lymfeklieren weggenomen. Bij de operatie werd de slokdarm geperforeerd, wat vier dagen later in het centrum aan het licht kwam toen de patiënt naar De Klokkenberg terugkeerde. Twee weken later overleed de man aan infecties in de borst die van de perforatie het gevolg waren. De familie plaatste een overlijdensadvertentie met de aantekening 'door noodlottig medisch ingrijpen'.

De complicatie of zoals de inspecteur zegt de 'kunstfout' werd door de betrokken chirurg gemeld aan de interne FONA-commissie voor fouten, ongevallen en 'near accidents'. De directie en de inspectie waren echter niet op de hoogte gebracht. De inspecteur werd gealarmeerd door een journalist die de inspectie belde naar aanleiding van de overlijdensadvertentie van de patiënt. Toen de inspectie daarop bij de directie van De Klokkenberg om opheldering vroeg, bleek deze evenmin ingelicht. De inspectie wil nu onderzoeken of er meer gevallen niet zijn gemeld.

Naar aanleiding van de affaire hebben de medisch specialisten van het thoraxcentrum van De Klokkenberg hun vertrouwen in de directie opgezegd. Ze vinden dat algemeen directeur G. Tanke moet opstappen of een tweede directeur naast zich moet dulden die de belangen van het thoraxcentrum kan behartigen. Volgens de specialisten had Tanke met hen moeten overleggen alvorens tegenover de inspectie en journalisten kenbaar te maken dat hij niet op de hoogte was gesteld.

Directie en specialisten zijn het erover eens dat er een 'grijs gebied' bestaat waarin niet duidelijk is welke complicaties en fouten wel of niet moeten worden gemeld. De specialisten vinden dat ze de inspectie niet onmiddellijk hadden hoeven waarschuwen, zeker omdat de gevolgen van de perforatie pas twee weken later in een ander ziekenhuis fataal bleken te zijn. Tanke zegt voorstander van een ruimhartig meldingsbeleid te zijn omdat de familie en de patiënten daar recht op hebben. Volgens inspecteur Westerouen van Meeteren is ieder ziekenhuis op basis van de erkenningseisen verplicht om iedere calamiteit te melden.

De houding van de directie tijdens de affaire is volgens de specialisten opnieuw het bewijs dat deze het thoraxcentrum onjuist behandelt. Het centrum is een van de vijf klinieken die gezamenlijk De Klokkenberg vormen. De specialisten in het thoraxcentrum zijn de enigen binnen De Klokkenberg die niet in loondienst werken. Volgens de specialisten voert Tanke, die sinds anderhalf jaar directeur is van De Klokkenberg, een volledig eigen koers zonder enig overleg. De ondernemingsraad van De Klokkenberg, waar in totaal negenhonderd mensen werken, verklaart respect te hebben voor de kwaliteit van de curatieve zorg in het thoraxcentrum maar unaniem achter het beleid van de directie te staan.

De inspecteur heeft ook het Openbaar Ministerie ingelicht over een beschuldiging dat de betrokken specialist zwijggeld zou hebben aangeboden aan de familie van de overleden patiënt. De familie en de specialist ontkennen deze beschuldiging. De familie wil De Klokkenberg voor de dood van de patiënt aansprakelijk stellen.