Streekbusje

Hoe mooi is het dat er in Nederland nog dialecten bestaan. Hoe jammer dat mensen ze niet kunnen plaatsen. Ik ben dan ook niet erg onder de indruk van de kennis van de heer Boerdam omtrent dit fenomeen (NRC Handelsblad, 14 oktober). Hij heeft het over twee Drentse jeugdleiders. Ik kan u vertellen dat het koppel Hölleboer afkomstig is uit Overijssel en de daarin gelegen streek Salland. Als het voorstel van Hans van Mierlo, aangaande een districtenstelsel wordt ingevoerd, dan zal dit zeker gunstig zijn voor de topografische kennis van Boerdam.

Mijn tweede punt van kritiek richt zich op het volgende. Boerdam heeft het over “een onverdragelijke botheid waarmee het leven in de grote stad geridiculiseerd wordt door twee provinciale lolbroeken”. Die twee lolbroeken hebben wél succes in Salland, en ook in de grote steden. Zij weten wat er leeft bij de bevolking in de desbetreffende steden. Hier schort het bij Boerdam aan. Een democratie waarin de bevolking in plaats van een zekere sociologische elite bepaalt of drugsverslaafden al dan niet 'maatschappelijke pechvogels' zijn, is mij liever.

    • Astrid Nijkamp